Framtidens Samhällsbyggare 4

Framtidens samhällsbyggare 4 startade den 1 september 2017 och avslutades med ett idéseminarium den 26 oktober 2018. På idéseminariet presenterade traineerna resultatet av det stadsutvecklingscase som gruppen under 14 månader arbetat med. Uppdraget var att ta fram förslag till hur stadsutvecklingen i Borås skulle kunna komma att se ut när Götalandsbanan planeras, byggs och tas i drift. Vilka förutsättnngar för god stadsutveckling ger ett externt respektive centrumnära stationsläge? Läs vad de kom fram till i Resultatrapporten

Under traineeprogrammet, i februari, åkte gruppen även på en studieresa till Amsterdam för att samla material och få inspiration till sitt casearbete. Här kan du läsa deras Reserapport