Pågående program 2017-2018

Framtidens samhällsbyggare 4 startade den 1 september 2017 och avslutas med ett idéseminarium den 26 oktober 2018.

I februari åkte hela traineegruppen på en studieresa till Amsterdam, för att samla material och få inspiration till sitt casearbete. Här kan du läsa deras reserapport

På bilden ovan de 16 deltagande traineerna, från bakre raden:

Emma Larsson, Fastighetskontoret Göteborgs Stad

Lukas Wallmander, Trafikkontoret Göteborgs Stad

Simon Trevik, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad

Iris Hultgren, Trafikkontoret Göteborgs Stad

Linus Ånevall, Framtiden Byggutveckling

Joakim Rova, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Johanna Jeppsson, Västfastigheter

Jonathan Granberg, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

Henrik Sonesson, Riksbyggen

Jakob Danckwardt-Lillieström, White arkitekter

Lina Eriksson, Park-och naturförvaltningen Göteborgs Stad

Darko Asanovic, Peab Anläggning

Lovisa Strandberg, Peab Anläggning

Elaf Ahmad, Lerums kommun

Madelene Abu Izam, Partille kommun

Malin Axelsson, Wästbygg