Pågående program 2020/2021

Framtidens Samhällsbyggare 7 startade 1 september 2020 och pågår till den 21 oktober 2021.

I februari var traineegruppen på digital studieresa för att inspireras och samla material till sitt casearbete. Läs traineernas Reserapport

De deltagande traineerna är:
Lovisa Persson, Akademiska Hus
Sara Jonsson, Bengt Dahlgren
Klara Simonsson, Castellum
Reza Rezaei, Egnahemsbolaget
Björn Willemark, Flodéns 
Carolina Dahlgren, Framtiden Byggutveckling
Ali Alaathary, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten
Anahid Babadi, Göteborgs stad Trafikkontoret
Carl-Fredrik Beijer, Mölndals stad
Diana Karem Shwan, Peab Anläggning