Startsida

Lindholmen

Ansökningsperioden för årets traineeprogram är nu avslutad. Varje företag och organisation som deltar i programmet har hand om sin egen rekrytering och kommer nu att påbörja rekryteringsprocessen och göra urval och kalla till intervjuer. I juni kommer samtliga traineetjänster att vara tillsatta. Programmet startar den 1 september 2016

Nästa möjlighet att söka till traineeprogrammet är mars/april 2017.

 

Snabbfakta om traineeprogrammet

  • Pågår totalt 14 månader
  • Tillsvidareanställning i ett företag/en organisation
  • Breddningsperioder i tre andra företag eller organisationer
  • Gemensamt stadsutvecklingscase
  • Utbildningsdagar i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling
  • Mentorskap av en erfaren person i branschen

Har du frågor som rör traineeprogrammet? Hör av dig till Ann-Katrine Engström, Projekt- och processledare GR. E-post: ann-katrine.engstrom@grkom.se Tel: 031-335 50 65.