Är du Framtidens Samhällsbyggare?

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att skapa samverkan och effektivisera samhällsbyggnadssektorn. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på andra arbetsplatser och du utvecklas till en nyckelperson i branschen. Framförallt ger traineeprogrammet dig något av det mest värdefulla för en framgångsrik karriär – ett riktigt bra nätverk.

Om oss

Vad är Framtidens Samhällsbyggare?

Ett traineeprogram som ska svara upp mot de utmaningar samhällsbyggnadssektorn står inför och skapa nya vägar till samverkan.

Läs mer

Nyheter

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 7

Den första september började traineerna i Framtidens Samhällsbyggare 7 på sina respektive arbetsplatser. Tio traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.  Framtidens... Läs mer

Traineernas blogg

Ständigt föränderlig process

Det finns så mycket jag skulle kunna skriva om i det här läget, såhär 12 månader in i programmet. Jag skulle kunna reflektera om min egen personliga utveckling, om gruppens utveckling, redogöra för... Läs mer
Ett sektorsövergripande och branschöverskridande traineeprogram
Startades för att skapa samverkan och möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad
Traineerna blir nyckelpersoner med helhetsperspektiv på sektorn och stort kontaktnät.
Traineerna tillsvidareanställs på en arbetsplats men arbetar periodvis hos andra för att få större förståelse för sektorn.
Under åren har över 20 företag och förvaltningar deltagit i programmet.

Framtidens samhällsbyggare