Om programmet

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Göteborgsregionen växer och de kommande decennierna står hela regionen inför stora utmaningar när det kommer till samhällsbyggnad. Frågor om kvalitativt och effektivt byggande är mer aktuella än någonsin.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschövergripande traineeprogram för företag och förvaltningar inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet, som utvecklats som ett svar på de utmaningar sektorn står inför, ska skapa nya vägar till samverkan och ta tillvara ungas engagemang för samhällsbyggnadsfrågor. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner som kan arbeta med samhällsbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna får kunskap om hela sektorn och förståelse för de processer som styr både näringsliv och politik. Målet är ökad effektivitet i hela samhällsbyggnadssektorn.

Traineerna tillsvidareanställs i de medverkande företagen eller förvaltningarna. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på andra arbetsplatser, något som ger traineerna förståelse för fler aspekter av samhällsbyggnad och chansen till ett stort tvärsektoriellt nätverk. Traineerna arbetar tillsammans med ett stadsutvecklingscase inom ramen för programmet. I utbildningen ingår även frukost- och lunchseminarier varje månad, något som hjälper traineerna att bygga sitt nätverk och stärka sin kontakt med branschen. Därutöver får traineerna en personlig mentor och en gedigen utbildning i kommunikation, personlig utveckling och grupputveckling. Efter avslutat program bidrar de nya medarbetarna med sitt unika perspektiv både i den egna organisationen och i branschen i stort.

Framtidens Samhällsbyggare startade i augusti 2014. Just nu pågår den sjätte omgången av programmet och planeringen är igång inför den sjunde programstarten i september 2020.

Initiativtagare

Framtidens Samhällsbyggare startades av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är en samarbetsorganisation för 13 västsvenska kommuner och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), en paraplyorganisation för cirka 60 företag i samhällsbyggnadssektorn.

GR är övergripande projekt- och processledare för programmet och genomför även traineernas utbildning inom personlig utveckling. I samarbete med Chalmers Professional bidrar CMB med teknisk kompetens i programmets utbildningsinsatser.

Bakgrund till programmet Framtidens samhällsbyggare

CMB såg vilka utmaningar framtidens samhällsbyggnade stod inför när det kommer till att öka förståelse och samverkan mellan de involverade branscherna. CMB kontaktade GR för att hitta nya sätt att öka denna samverkan – inte bara mellan arkitekt, entreprenad, konsult och fastighet utan också mellan privat och offentlig sektor. CMB:s tekniska branschkunskap tillsammans med GR:s tidigare erfarenhet av att driva traineeprogram och stora nätverk inom offentlig sektor har varit viktiga beståndsdelar i samarbetet.

I uppstarten bjöds 50 företag och samtliga kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund in för att diskutera formerna för ett gemensamt traineeprogram med syfte att utveckla framtidens samhällsbyggare. Intresset var stort och under 2013 skapades strukturen för det som skulle bli traineeprogrammet Framtiden Samhällsbyggare.

Fakta om Framtidens Samhällsbyggare 

  • Sedan starten 2014 har sju programomgångar startats
  • Varje program pågår i totalt 14 månader
  • Traineerna får en tillsvidareanställning i något av de medverkande företagen eller organisationerna
  • Traineerna har tre breddningsperioder då de arbetar på något av de andra företagen  eller organisationerna
  • Under programmet arbetar traineerna tillsammans på ett gemensamt stadsutvecklingscase
  • Traineerna utbildas i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling
  • Alla traineer får en personlig mentor med erfarenhet från branschen

Följande företag och organisationer har hittills deltagit i programmet: