Ansökningsinformation

Nästa programstart för Framtidens Samhällsbyggare är i september 2021. Ansökningsperioden för nästa program öppnar den 19 februari och stänger den19 mars.
 

Är du framtidens samhällsbyggare?
Framtidens Samhällsbyggare är ett branschövergripande traineeprogram som skapar samverkan inom samhällsbyggnadssektorn. Målet att utbilda nyckelpersoner som kan verka gränsöverskridande mellan olika aktörer och skapa ett mer effektivt byggande. Programmet riktar sig till dig som gått en teknisk utbildning, till exempel civil- eller högskoleingenjör, lantmätare, arkitekt eller fysisk planerare

Informationsbroschyr traineer

Våra traineer får:

  • Ett brett kontaktnät inom hela sektorn

  • Stor insikt i olika aktörers roller och affärsmetoder

  • En gedigen helhetsförståelse för samhällsbyggande

  • Unika karriärmöjligheter

Såhär fungerar programmet:
Varje trainee får en tillsvidareanställning i ett företag eller organisation inom samhällsbyggnadssektorn i Göteborgsregionen. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på tre andra arbetsplatser. Traineerna arbetar tillsammans på ett stadsutvecklingscase, får delta i frukost- och lunchseminarier varje månad samt får varsin personlig mentor och en gedigen utbildning i personlig utveckling och grupputveckling.  

Vill du veta mer?
Besök gärna traineernas blogg via hemsidans startsida för att få veta mer om deras vardag. Om du har andra frågor eller funderingar, ta en titt under vanliga frågor eller hör av dig direkt till projektledare Helene Stensson, GR: helene.stensson@goteborgsregionen.se, 031- 335 50 87. Alternativt projektkoordinator Jessica Johansson, GR: jessica.johansson@goteborgsregionen.se, 031- 335 52 19.