Framtidens Samhällsbyggare 4

Framtidens samhällsbyggare 4 startade den 1 september 2017 och avslutades med ett idéseminarium den 26 oktober 2018. På idéseminariet presenterade traineerna resultatet av det stadsutvecklingscase som gruppen under 14 månader arbetat med. Uppdraget var att ta fram förslag till hur stadsutvecklingen i Borås skulle kunna komma att se ut när Götalandsbanan planeras, byggs och tas i drift. Vilka förutsättnngar för god stadsutveckling ger ett externt respektive centrumnära stationsläge? Läs vad de kom fram till i Resultatrapporten

Under traineeprogrammet, i februari, åkte gruppen även på en studieresa till Amsterdam för att samla material och få inspiration till sitt casearbete. Här kan du läsa deras Reserapport

Deltagande traineer i FS4
Darko Asanovic, Peab Anläggning
Emma Larsson, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Elaf Ahmad, Lerums kommun
Henrik Sonesson, Riksbyggen
Iris Hultgren, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Jakob Danckwardt-Lillieström, White Arkitekter 
Joakim Rova, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad 
Johanna Jeppsson, Västfastigheter 
Jonathan Granberg, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
Lina Eriksson, Park-och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Linus Ånevall, Framtiden Byggutveckling
Lovisa Strandberg, Peab Anläggning
Lukas Wallmander, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Madelene Abu Izam, Partille kommun
Malin Axelsson, Wästbygg
Simon Trevik, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad