Vanliga frågor

Här får du svar på alla dina frågor om att vara trainee i Framtidens Samhällsbyggare. 

Q. När är nästa programstart?
A. Nästa programstart för Framtidens Samhällsbyggare är i september 2019. Ansökningsperioden är mellan 11 februari och 8 mars 2019. Annonserna för de olika tjänsterna kommer att publiceras här på webbens startsida den 11 februari. 

Q: Hur ansöker jag om att vara med? 
A: Under anmälningstiden publiceras samtliga annonser för traineetjänsterna hos de olika företagen och organisationerna här på startsidan. Klicka på respektive logotyp för att komma till annonsen där du kan läsa mer och söka tjänsten direkt hos arbetsgivaren. Företagen och organisationerna har hand om sin egen rekrytering.

Q: Vem kan delta i programmet? 
A: Eftersom många olika företag, organisationer och offentliga verksamheter deltar i programmet kan även flera olika yrkesgrupper söka traineetjänsterna. Dock är programmet inriktat mot teknisk utbildning, till exempel civil- eller högskoleingenjörer, lantmätare, arkitekter, fysisk planerare etc.  

Q: Hur långt är programmet?
A: Varje programomgång av Framtidens Samhällsbyggare pågår under 14 månader.

Q: Hur fungerar anställningen? 
A: Du blir tillsvidareanställd i ett av de deltagande företagen eller organisationerna. Där arbetar du under hela programperioden, med undantag för de tre breddningsperioderna då du arbetar på något av de andra företagen eller organisationerna.

Q: Vad händer när programmet är slut? 
A: Efter traineetiden övergår tjänsten i en vanlig tillsvidareanställning. Du fortsätter ditt arbete hos arbetsgivaren utifrån vad ni kommer överens om är lämpliga arbetsuppgifter. Nätverket av traineer kommer finnas kvar fast i en annan form.  

Q: Vilken erfarenhet behöver jag för att kunna söka?
A: Kraven på erfarenhet och utbildning varierar mellan de olika tjänsterna. Läs mer om vad som efterfrågas i företagens och organisationernas egna platsannonser.

Q: Vilka kvalifikationskrav finns för att vara trainee?
A: Eftersom varje företag och organisation sköter sin egen rekrytering varierar kvalifikationskraven mellan de olika tjänsterna. Dock har programmet satt upp några allmänna kvalifikationskrav som är gemensamma för programmet. Du som trainee ska ha rätt fackkunskap för respektive företags behov, en vilja och förmåga att utvecklas i olika befattningar inom samhällsbyggnadsområdet, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha någon form av erfarenhet eller kunskap från samhällsbyggnadssektorn.  

Q: Vad kan traineeprogrammet göra för min utveckling och karriär?
A: Medverkan i Framtidens samhällsbyggare ger dig unika möjligheter i din fortsatta karriär. Du kommer att få en helhetsförståelse för samhällsbyggande, vilket är en avgörande fråga för många arbetsgivare. Du får även en gedigen utbildning i personlig utveckling, gruppers utveckling, kommunikation och mycket annat. Förutom den praktiska erfarenhet du får hos din arbetsgivare får du även delta i tre breddningsperioder på andra organisationer och företag, vilket ger dig insikt i hur andra aktörer och yrkesroller arbetar och skapar unika möjligheter för mer effektiv samverkan. Framförallt ger traineeprogrammet dig något av det mest värdefulla för en framgångsrik karriär – ett riktigt bra nätverk.  

Q: Vilka lön- och anställningsförhållanden gäller?
A: Samma eller likvärdiga anställningsförhållanden ska i största möjliga mån gälla för alla deltagare oavsett arbetsgivare. Lönesättning under programtiden tar hänsyn till att utbildning samt breddningsperioder i andra företag och organisationer ingår i programmet. Efter programperioden förhandlas fortsatt anställning och ny lön i respektive företag. Hänsyn kommer att tas till fackliga förutsättningar. Lönen för 2018/2019 är 27 000 kr för högskoleingenjörer eller motsvarande treårig utbildning och för nyutexaminerade civilingenjörer eller motsvarande femårig utbildning 29 000 kr. Om du har mer än ett års efterfrågad branscherfarenhet diskuteras eventuellt påslag med arbetsgivaren.  

Q: Vilken typ av stöd får jag under traineeprogrammet?
A: Precis som vid en vanlig anställning får du en chef som är ansvarig för dig och för verksamheten. Som trainee får du dessutom en handledare vars uppgift är att hjälpa dig rätt i ditt uppdrag både vad gäller arbetsuppgifter och dina relationer på arbetsplatsen. Du får även en personlig mentor som finns med dig under hela programtiden inklusive under breddningsperioderna. Sist men inte minst får du stöd av projektledarna och dina kollegor i traineegruppen.  

Q: Finns det möjlighet att åka utomlands? 
A: Under programmet får traineegruppen möjlighet att åka utomlands på en veckas studieresa. Även om flera av de medverkande företagen har verksamhet utomlands är utlandsvistelse inte en del av själva traineeprogrammet. Möjligheterna till utlandsuppdrag efter programmet är olika beroende på vilken tjänst du söker.  

Q: Vilka företag och organisationer medverkar i programmet? 
A: I varje programomgång deltar olika företag och organisationer. I programomgång fem med start september 2018 deltar: Göteborgs Stad (5 förvaltningar: Fastighetskontoret, Kretslopp- och Vatten, Lokalförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret), Mölndals Stad, Peab Anläggning, Västfastigheter, Riksbyggen, White arkitekter, Wästbygg och Älvstranden Utveckling. 

Q: Hur hanterar Framtiden Samhällsbyggare mina personuppgifter?
A:
Framtidens Samhällsbyggare hanterar personuppgifter exempelvis personnummer, namn, foton, mailadresser i enlighet med GR:s integritetspolicy