Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som jobbar med Framtidens Samhällsbyggare: 

Helene Stensson, GR, projektledning
E-post: helene.stensson@goteborgsregionen.se
Tel:  031-335 50 87

Mobil: 0708-63 43 59

Jessica Johansson, GR, projektassistent
E-post:  jessica.johansson@goteborgsregionen.se
Tel: 031-335 52 19 
Mobil: 073 421 37 09

Bengt Christensson,VD, CMB
E-post: bengt.christensson@cmb-chalmers.se
Tel: 031 -772 58 05
Mobil: 070 767 50 42

Ann-Katrine Engström, GR, processledning traineer
E-post: Ann-Katrine.Engstrom@goteborgsregionen.se
Tel: 031 - 335 50 65
Mobil: 0708 - 63 80 58

Malin Larsson, GR, processledning traineer
E-post: Malin.Larsson@goteborgsregionen.se
Mobil: 0709 707 612