Framtidens Samhällsbyggare 6

Framtidens Samhällsbyggare 6 startade 1 september 2019 och avslutades den 22 oktober 2020. Som avslutning på programmet presenterade traineerna det casearbete de arbetat på sedan hösten 2019, "Lös knuten Skeppsbron!" med Älvstranden Utveckling som beställare. 

Se traineernas avslutande Casepresentation samt läs deras Caserapport om Skeppsbron

I februari var traineegruppen på studieresa i Hamburg för att inspireras och samla material till sitt casearbete. Läs traineernas Reserapport

Deltagande traineer:
Sofia Norman, AF Gruppen
Matea Corkovic, Länsstyrelsen
Angelica Lexell, Göteborgs Stad Park- och Naturförvaltningen 
Caroline Damm, Wästbygg
Ellen Brandt. Egnahemsbolaget
Anna Havdelin, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Sven Gross, Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Elisabeth Skogelind, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 
Christian Olsson, Västfastigheter
Fatima Haioty, Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Mattis Lilja, Peab
Najla Arpe, Peab
Leo Lindegård, Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Hanna Schön, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten 
Sebastian Ömar Törnqvist, Partille Kommun