Framtidens Samhällsbyggare 5

Framtidens Samhällsbyggare 5 startade 1 september 2018 och avslutades med ett idéseminarium den 24 oktober 2019. På idéseminariet presenterade traineerna det casearbete som de jobbat med under hela programperioden. Vasakronan gav som beställare av caset uppdraget att analysera möjligheten att transformera området Lilla Bommen till en levande stadsdel. Detta genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter som kan skifta i tid och över tid. Läs vad FS5 traineerna kom fram till i deras Casemagasin!

I februari åkte traineegruppen till Hamburg på studieresa. Syftet var att samla inspiration och kunskap inför det stadsutvecklingscase om multifunktionella städer som traineerna arbetar med. Vill du veta mer om om studieresan och traineernas case? Läs Reserapporten

Deltagande traineerna i FS5: 
Amanda Ekenborn, Göteborgs Stad Trafikkontoret
Anna Feldt, Göteborgs Stad Kretslopp och vatten
Ebba Edlund, Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Emma Olsson, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 
Hassan Ali, Peab
Jonna Olsson, Västfastigheter
Jonna Smiding, Peab
Linnéa Arvidsson, Wästbygg
Mikael Bergqvist, Göteborgs Stad Trafikkontoret
Naji Shabarek, White arkitekter
Nanette Cronemyr, Riksbyggen
Rita Kanaan, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 
Sofia Söderlund, Mölndals Stad