Intervju med Mohammed - en före detta trainee

Mohammed Daebes arbetar idag på Peab Anläggning. Han var en av traineerna i Framtidens Samhällsbyggares tredje omgång. Här berättar han om vad traineetiden betytt för hans karriär och han delar med sig av sina bästa tips till den som vill bli trainee.

Vad gjorde du under din trainee-tid?
Jag startade traineeprogrammet med en första period på mitt hemföretag Peab Anläggning där jag arbetade i ett projekt som arbetsledare på marksidan. Därefter spenderade jag min första breddningsperiod i Lerums Kommun där jag fick en stor kunskap och inblick om hela kommunen och deras arbete. Period nummer två på hemföretaget Peab Anläggning spenderade jag på ett nystartat projekt där jag istället arbetade med att ta fram kalkyler och tidplaner för det nya projektet. Därefter var det dags för breddningsperiod nummer två på förvaltningen Kretslopp- & Vatten i Göteborgs stad. En period där jag fick se hur förvaltningen arbetar med VA-frågorna i kommunen. Sedan var det dags för min tredje period på Peab och en spännande och lärorik period som arbetsledare på marksidan. Min sista breddningsperiod spenderade jag på konsultbolaget Inhouse Tech där jag arbetade med fokus på projektledning och fick insyn hur ett konsultbolag i samhällsbyggnadsbranschen fungerar.

Vad är ditt bästa tips till den som vill söka programmet?
​Mitt bästa tips till den som vill söka programmet är att gå in på traineeprogrammets hemsida och titta på vilka företag och förvaltningar som skall delta i programmet under nästkommande omgång. Därefter skall man se till att söka sig till de platser man är intresserad av. Framtidens Samhällsbyggare är nog det bästa sättet att starta sin karriär i samhällsbyggnadsbranschen. Så tveka inte en sekund på att söka till det bästa traineeprogrammet i vår bransch!

Vad är fördelarna med att vara trainee i Framtidens Samhällsbyggare?
En av de bästa fördelarna med traineeprogrammet är helt klart att du får se så stora delar av branschen, vilket i sin tur ger ett fantastiskt helhetsperspektiv. Förutom att du får spendera tid på totalt fyra olika organisationer (ett hemföretag och tre breddningsföretag) lär du dig mycket genom att samarbeta med traineer som jobbar i olika delar av branschen. En annan fördel med programmet är att du deltar i utbildningsdagar med fokus på kommunikation, personlig utveckling och grupputveckling. Detta är något som dels skapar större förståelse för dig själv och för andra men även ger utrymme till effektivare samarbeten och bättre samverkan. Till sist får du som trainee ett otroligt stort nätverk med kontakter i stora delar av samhällsbyggnadsbranschen, både genom de tre breddningsperioderna men även genom att delta på frukost- och lunchseminarier varje månad.

Vad lärde du dig under breddningsperioden?
Varje breddningsperiod var lärorik på sitt sätt. På Lerums kommun fick jag se en mindre kommuns övergripande arbete. På Kretslopp & Vatten fick jag istället för den övergripande bilden istället fokusera på förvaltningens detaljfrågor om stadens kretslopp. På Inhouse tech fick jag lära mig hur ett konsultbolag arbetar i byggbranschen. Eftersom jag tillvardags arbetar på Peab Anläggning har jag alltså under 14 månader fått insyn i ett privat entreprenörsföretag, i en liten kommun, i en förvaltning i en stor kommun och till sist i ett privat konsultbolag. Fantastiskt kul och lärorikt som ny i branschen!

Vem tycker du att programmet passar för? 
Eftersom programmet är utformat som ett branschöverskridande program passar detta programmet utmärkt för alla som vill arbeta i samhällsbyggnadssektorn och som brinner för att vara med i utvecklingen av branschen. Det gäller så väl den offentliga som i den privata sektorn. Likaså passar programmet även för ett rad antal utbildningar och yrkesgrupper då företagen själva anställer sin trainee.