Framtidens Samhällsbyggare 1

Framtidens samhällsbyggare 1

I augusti 2014 startade en pilotomgång av det unika traineeprogrammet och totalt rekryterades 17 traineer. Varje trainee rekryterades till en tillsvidareanställning i nedanstående företag/en organisation och har deltagit i traineeprogrammet under 14 månader. Här finns en djupare beskrivning av traineerna

Under programmet har traineerna även deltagit i ett utvecklingsprogram med fokus på ett gränsöverskridande case-arbete och personlig utveckling. Caset handlade om förtätningen av Västra Frölunda. Uppdragsgivare var Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Läs traineernas resultatrapport här
 
Under traineeprogrammet åkte traineerna också på en studieresa kopplat till case-arbetet, till Malmö och Köpenhamn. Här kan du läsa deras reserapport
I Framtidens samhällsbyggare 1 2014-2015 deltog följande företag och organisationer: 

loggor-fs