Intervju med Tania - en före detta trainee

Tania Sande är idag hållbarhetsspecialist på White arkitekter. Hon var en av traineerna i Framtidens Samhällsbyggares andra omgång. Här berättar hon om hur hon upplevde traineetiden.

Vad är fördelarna med att vara trainee i Framtidens Samhällsbyggare? 
Det är en bra möjlighet att skapa ett stort kontaktnät. Man får också möjlighet att jobba på fyra olika organisationer eller företag under en kort tidsperiod och det ger ett utökat perspektiv på andra aktörers utmaningar i branschen. 

Vem tycker du att programmet passar för? 
Programmet passar för nyfikna och ”open minded” personer som vill jobba gränsöverskridande för att skapa hållbara städer! 

Vad gjorde du under din trainee-tid? 
Som trainee var jag på fyra olika arbetsplatser inom 14 månader, där dagarna var fyllda med möten, seminarier och föreläsningar, utbildningsdagar, studiebesök, träffar med mentorn, casearbete med de andra traineerna, spännande projekt och framför allt många nya ansikten och kontakter. Det var mycket intressant att få vara på fyra olika företag inom samhällsbyggnadsbranschen - kommunen, fastighetsägare, entreprenör och konsult. Detta hjälpte mig att bredda min kompetens och även hitta de utmaningarna som jag vill jobba med för att skapa hållbara städer.  

Vad har du för nytta av din traineetid idag?
Professionellt har jag fått en bättre förståelse för utmaningar i samhällsbyggandet från olika synvinklar och en utökad förmåga att jobba multidisciplinärt där allas kompetenser utnyttjas för att uppnå målen. På det personliga planet har jag fått en större medvetenhet om hur min omgivning påverkar mig och hur jag påverkar andra människor, vilket hjälper mig i vardagliga arbetsrelationer.

Vad lärde du dig under breddningsperioderna? 
Jag lärde mig hur en kommunal organisation fungerar och fick en bättre förståelse för den demokratiska processen som är att planera våra städer. Jag fick också uppleva de utmaningarna som våra beställare och entreprenörer stöter på varje dag och vad de förväntar sig av oss som konsulter. 

Vad är ditt bästa tips till den som vill söka programmet?
Utnyttja breddningsperioderna, både för att utöka din kompetens med även för att få lära känna nya kollegor.