För företag och organisationer

Vill du gå på tvären för ett effektivt byggande? 

Göteborgsregionen växer och de kommande decennierna står hela regionen inför stora utmaningar när det kommer till samhällsbyggnad. Frågor om kvalitativt och effektivt byggande är mer aktuella än någonsin.

För att möta utmaningarna startades Framtidens Samhällsbyggare – ett branschövergripande traineeprogram som skapar samverkan och överbryggar gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Både privata företag och offentliga förvaltningar och bolag deltar, vilket ger möjlighet för utveckling och ökad förståelse mellan branschens olika aktörer. 

Målet med traineeprogrammet är ökad effektivitet i hela samhällsbyggnadssektorn. Genom att årligen utbilda en grupp traineer till nyckelpersoner med stor förståelse för helhet, kommunikation och processer kan vi nå det målet. De nätverk som skapas genom samverkan, breddningsperioder och gemensamma utbildningar för handledare och mentorer gynnar hela sektorn.

Företag och organisationer som deltar i programmet får:

 • Vara med och utveckla nästa generation av framtidens samhällsbyggare
 • Bidra till innovation och nytänkande inom sektorn
 • En attraktiv rekryteringsväg
 • Nya medarbetare med sektorsövergripande kompetens och brett nätverk
 • Möjlighet att vara delaktig i framtida projekt genom traineecase

Företag och organisationer som deltar förbinder sig att:

 • Anställa en person som deltar i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare under 14 månader. Efter traineetiden övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
 • Låta traineen gå ut på tre breddningsperioder i tre andra deltagande företag eller organisationer
 • Ta emot andra traineer under de tre breddningsperioderna
 • Låta traineen delta i två utbildningsdagar på GR varje månad samt delta på CMBs frukost och lunchseminarier under programtiden
 • Utse en handledare åt traineen, som också bjuds in till handledarutbildning vid ett tillfälle under programtiden
 • Utse en mentor åt traineen, som också bjuds in till två mentorsträffar på GR under programtiden
 • Utse en ansvarig person för företaget eller organisationen som samverkar med GR och deltar på informationsträffar.

Infobroschyr till företag och organisationer

Frågor eller funderingar?
Kontakta Helene Stensson, GR
helene.stensson@goteborgsregionen.se
031- 335 50 87