Samma skola, olika glasögon!

Samma skola, olika glasögon!

Nytt år, nytt årtionde och också min tur att blogga här!

Jag som skriver heter Elisabeth Skogelind och är anställd  som planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad. Sedan min examen 2016 har jag hunnit arbeta tre år inom branschen som planarkitekt inom den kommunala sektorn. Jag är samhällsplanerare i grunden med en kombination av utbildningar från Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola (BTH).

Just nu befinner vi traineer oss i sluttampen av vår första breddningsperiod. Jag har fått äran att spendera min första breddning på Lokalförvaltningen (LF) där min tid har fördelats mellan tre av deras  större avdelningar - serviceavdelningen, projektavdelningen och fastighetsavdelningen.  Det som  har slagit mig sedan starten av min breddning på LF är hur stor förvaltningen är och hur många olika områden och tjänster som finns. Därför hade jag ingen aning om vilket lyckokast det var för min egen del, utifrån min egen roll som planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret att jag hamnade på LF. Under min breddning har jag haft många givande informella samtal på fika- och lunchraster, eller samtal i bilen på väg till/från möten och besiktningar. Jag har frågat, frågat och frågat och frågat igen. Mitt eget kontaktnät har verkligen breddats avsevärt. Men det tar det såklart också på krafterna att vara "ny på jobbet" så många gånger på så kort tid.  Men kul är det.

Sedan breddningsperiodens start i slutet av november har jag alltså växlat mellan arbetsplatser, avdelningar och enheter ett flertal gånger. Det gör att jag har fått en bra bild av "tidskedjan" inom förvaltningen. Jag har också fått möjligheten att träffa många olika verksamma inom förvaltningen som delat med sig av sina kunskaper och sina perspektiv. Det har  gett mig en stor insikt i olika aktörers roller och jag har fått se samhällsbyggnadsbranschen från andra perspektiv än mitt egna som planhandläggare.

Landamäreskolan på Hisingen är ett slående exempel på detta. Nya Landamäreskolan på Hisingen byggdes 2016. I slutet av Augusti 2019 var planavdelningen på stadsbyggnadskontoret på  busstur med "Tema Hisingen" och ett av stoppen på turen var nybyggda Landamäreskolan. 2017 blev skolan nominerad till Kasper Salin-priset. Nominerade till priset var hus som skapar mervärde i sin omgivning, antingen en ny eller förbättrad funktion eller startskott för nya stadsdelar. Förutom det präglas nominerade hus av hög kvalitet i idé och utförande. En skola som ett gott arkitektoniskt exempel var en av utgångspunkterna när planavdelningen besökte skolan.  Under min breddning har jag sedan dess fått möjligheten att se samma skola med helt andra glasögon.

Jag har fått en insikt i hur specialister på mark-utemiljö på LFs Fastighetsavdelning  som är med och synar utformningen av skolgårdar tänker kring allt från utformning av ur ett jämställdhetsperspektiv, till tillgång till olika typer av aktivitetszoner, val av markbeläggning, växter, lekredskap samt hur processen från förslag till färdig skolgård kan gå till. På serviceavdelningen fick jag följa med markingenjören som ansvarar för drift och underhåll på skolgården och fick en inblick i hur utformningen av utemiljöer kan påverka drift och skötsel. T.ex. hur en för smal gång kan försvåra skötseln och leda till handsopning och handskottning vilket även leder till stora driftkostnader. Samma skola men olika perspektiv och glasögon, även en skildring av hur verksamma i olika delar i processen  påverkas av varandra. Ett klockrent exempel på varför traineetiden och breddningsperioderna är så givande!

Elisabeth Skogelind
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
FS6

Reflektion kring breddningsperiod

Reflektion kring breddningsperiod

Hej!

Hanna heter jag och i juni tog jag min examen i Väg och vattenbyggnadsteknik på Chalmers. Efter ett långt sommarlov började jag jobba på stadsbyggnadsenheten på Kretslopp och vatten. Där arbetar jag i plan- och exploateringsprojekt med vattenrelaterade frågor, som VA, dagvatten och skyfall. Men just nu är jag på breddning på Park och Naturförvaltning.

Breddningsperioderna är en stor del av programmet och också en av del delar jag tycker har varit väldigt givande. Inför breddningen pratade jag med mina kollegor på Kretslopp och vatten om vad det finns för kontaktytor mellan Kretslopp och vatten och Park och Naturförvaltningen, för att veta vad jag skulle fokusera på under min breddning. Under min breddning har jag därför fokuserat på hur träd och ledningar kan hanteras samt dagvatten och skyfallsfrågor utifrån ett Park och Naturperspektiv.

Jag känner att jag redan nu har lärt mig massor kring mina fokusområden men också Park och Naturförvaltningens syn på områdena. Det gör att jag kommer kunna förmedla något när jag kommer tillbaka till Kretslopp och vatten. Jag känner att breddningsperioden är en stor fördel i traineeprogrammet. Jag får chans att vara på flera olika organisationer och lära mig nya saker men också bidra till mer förståelse mellan förvaltningarna och samverkan i staden.

I traineegruppen arbetar vi förfullt. Förra veckan arbetade vi i traineegruppen fram en vision för vårt arbete. Det var en dag fylld av intensiva och intressanta diskussioner. Diskussionerna landade slutligen i ett konsensusbeslut om att detta är vår vision för vårt arbete:

“Vi ska inspirera aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen till ett hållbart och genomförbart stadsbyggande”

Nu är det knappt en vecka kvar till julledighet, från både arbete och traineearbete. Liksom många andra så ser jag fram emot att vara lite ledig och dessutom hinna smälta detta intensiva halvår. Jag har börjat jobba, hunnit vara ny på jobbet två gånger och lärt känna 14 nya vänner. Detta halvåret har varit väldigt givande och att vara med i traineeprogrammet är något jag är väldigt nöjd över. Jag ser verkligen fram emot nästa år och jag är extra spänd på hur lång vi i traineegruppen kommer komma i vår grupputveckling.

(bilden visar Skeppbron, vårt case, från ovan)

 

God Jul och gott nytt år!

Hanna Schön
Kretslopp och vatten
FS6

Delta i Framtidens Samhällsbyggare med befintlig medarbetare

Delta i Framtidens Samhällsbyggare med befintlig medarbetare

Har du en ambitiös, driven och kommunikativ medarbetare som varit anställd i max tre år och som är redo för en ny utmaning? Alla företag inom CMB och förvaltningar inom Göteborgsregionen har möjlighet att låta en anställd delta i Framtidens Samhällsbyggare.

Ta chansen att ge en av dina medarbetare erfarenhet från fler delar av samhällsbyggnadssektorn och ett brett kontaktnät - samtidigt som företaget får ny inspiration och kunskap.

Nästa programomgång av traineeprogrammet startar september 2020 och avslutas med ett idéseminarium i oktober 2021. Under programmets 14 månader ingår tre breddningsperioder på tre andra arbetsplatser.

Traineerna arbetar tillsammans på ett stadsutvecklingscase, vilket inkluderar en egenplanerad studieresa. Därtill får traineerna delta i frukost- och lunchseminarier samt ges stöd i personlig- och grupputveckling varje månad. 

Anmäl ert företag/organisation senast den 10 januari! Kontakta Helene Stensson, GR: helene.stensson@goteborgsregionen.se, 0708-63 43 59

 

FS6

Utmana dig själv

Utmana dig själv

Hej!

Denna gång är det min, Mattis Liljas tur att få skriva för traineebloggen och jag skulle vilja dela med mig av några reflektioner hittills under programmet. Jag tog min examen från Affärsutveckling & Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers sommaren 2019 och började omgående arbeta på Peab Anläggning i projektet E01 Olskroken Planskildhet. När traineeprogrammet påbörjades var jag kvar i samma projekt fram till att jag började på AF Gruppen, som är min första breddningsperiod.

Att just jag skulle hamna i produktion var inte självklart. När jag påbörjade mina studier hade jag ingen klar bild om vad jag ville göra efter examen, men jag visste en sak: jag skulle inte under några omständigheter vara ute i regn med varselkläder och hjälm. Under min sista termin förändrades mycket och jag fick ökad förståelse för hur viktigt det är att få med sig produktionen i andra yrkesroller i branschen. Detta resulterade tillslut att jag efter examen tog mig ann utmaningen och stod där i sommarvärmen med varselkläder och hjälm, omringad av lera, armering och betong samtidigt som jag hade väldigt roligt. Att jag dessutom skulle få möjligheten att via ett traineeprogram testa flera olika yrkesroller och således få ännu fler intryck och erfarenheter var som att vinna på jackpot. Därför skulle jag vilja vända mig till alla som är tveksamma eller övertygade om vad de inte vill: utmana dig själv och dina fördomar, att börja i produktionen och skapa förståelse för människorna, arbetsuppgifterna och problemen kommer ge insikter till vad du än vill göra i branschen sedan. Du kommer få många lärdomar och samtidigt ha väldigt roligt med kollegor och med dina arbetsuppgifter.

Lärdomarna och reflektionerna från Peab är många, men det jag främst kommer ta med mig i vidare i traineeprogram och yrkesliv är ödmjukhet och respekt för alla yrkesverksamma personer i branschen. Alla spelar en roll i ett oerhört stort och komplext pussel, där allas egenskaper behövs för att skapa helheten. Jag är oerhört imponerad över de människor som utför arbetet, de som leder det arbetet, de som planerar, de som beräknar och de som i slutändan ser till att vi kan lämna över en färdig produkt. Att se och förstå samspelet är något jag kommer fortsätta utforska under programmet.

Slutligen vill jag också dela med mig av hur imponerad jag är över Peabs värdegrund (JUPP) och hur den lyckats implementeras i en sådan stor organisation. JUPP står för, Jordnära, Utvecklande, Personliga & Pålitliga och dessa med deras innebörd är något jag upplevt som väldigt närvarande från det att jag började på Peab. För detta vill jag tacka gänget på block Bro.

 

(Syntolkning: På bilden genomförs en gemensam lunchgrillning med kollegor från block Bro i varselkläder.)

Mattis Lilja
FS6

Första breddningen och Hamburg!

Första breddningen och Hamburg!

Hej! Jag som skriver den här gången heter Ellen och arbetar på Egnahemsbolaget. I juni tog jag examen från Chalmers och är nu civilingenjör inom Väg- och Vattenteknik. 

Just nu är vi två veckor in i första breddningen och det känns väldigt spännande och roligt! Jag som vanligtvis arbetar med husbyggnad har fått en riktig breddning eftersom jag är på Trafikkontoret i min första period och det är intressant att få se en helt annan del av samhällsbyggandet än vad jag är van vid. En sak som jag har lärt mig i programmet är att det är lika viktigt att lära sig vilka roller som finns på arbetsplatsen som det är att lära sig sina arbetsuppgifter. Därför försöker jag ta tillfället i akt och fråga runt så mycket som möjligt på min breddning. När man är ny på jobbet kan det vara svårt att känna sig produktiv och det är viktigt att förhålla sig till det. För att göra det försöker jag förhålla mig till två saker - att vara aktiv och att vara flexibel. För mig innebär detta att jag både kan vara deltagande och observerande, så länge jag tar ett medvetet val. Det innebär också att kunna vara anpassningsbar och hänga med på allt som låter intressant, även om det blir omständigt. Det är ett tankesätt som fungerar bra för mig och som jag kommer ta med mig till mina andra breddningar! 

I övrigt är vi fortfarande inne i fasen där vi lär oss om varandras olikheter och hur vi kan ge varandra feedback. Vi har genomfört ett personlighetstest och haft individuella samtal med processledarna, vilket var väldigt utvecklande. Jag märker att vi som grupp utvecklas mer och mer och det känns roligt att tänka på hur vi är med varandra nu jämfört med i september. Något som betyder mycket för mig är viljan från hela gruppen att umgås utanför jobbet. Det är inte sällan vi tar en AW, eller hittar på en annan aktivitet efter casedagarna och nu i veckan ska vi på julfika hemma hos en av traineerna. 

I caset känns det som att det både är full fart och som att det går långsamt. De dagar vi ses är intensiva men eftersom vi är i en långvarig process är det ibland svårt att lägga märke till våra framsteg. Vi håller just nu på med att få ut en riktning med caset och när det är gjort kommer vi kunna grotta oss ner i Skeppsbron på riktigt! En sista sak jag vill säga är - HAMBURG! Vår studieresa med FS6 kommer vara Hamburg och jag är så taggad på att åka dit! Jag tror det kommer göra mycket för vårt case att se en annan stad och kunna göra jämförelser. 

Allt detta hjälper till att hålla mig peppad i vintermörkret och snart är det jul! 

Hoppas ni följer oss på vår instagram Framtidenssamhallsbyggare där vi ger lite mer insikt i vår vardag.

 

Ellen Brandt
Egnahemsbolaget
FS6

Snart dags för breddning!

Snart dags för breddning!

Jag som skriver heter Christian Olsson och är anställd på Västfastigheter. Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare vilket till största del innefattar förvaltning och nybyggnation av regionens sjukhusbyggnader. Sedan starten i augusti har jag arbetat som biträdande projektledare i ett nybyggnadsprojekt för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset. Byggnaden om 34 000 kvm beräknas vara klar kring 2026 och projekteras i detta nu. Stora komplexa projekt innebär många utmaningar där internt och externt samarbete är grundbulten i projektets framfart. Omkring 10 000 bebisar föds årligen i Göteborg, hur många av dessa som väljer en framtid inom samhällsbyggnadbranschen får tiden  utvisa.

 

Tre månader har snart passerat sedan min anställning startade på Västfastigheter. Att lära känna kollegor, olika system och sätta sig in i projekt tar tid – om en vecka är vi traineer återigen nya på jobbet, då första breddningsperioden startar. För min del blir Egnahemsbolaget första breddningsplatsen. Utbytet pågår under åtta veckor, erfarenheter byts och vi lär av varandra. Förmånen att tidigt i arbetslivet få ett stort kontaktnät och en bred bild av samhällsbyggnadsbranschen genom breddningsperioder gör traineeprogrammet ”Framtidens samhällsbyggare” unikt och något jag verkligen ska ta tillvara på.

 

I traineegruppen ses vi en dag i veckan för att arbeta med Caseuppgiften från beställaren Älvstranden utvecklig. Strukturer börjar komma iordning och genom workshops försöker vi strukturera uppgiften. För att vi som grupp om 15 personer ska kunna samarbeta och leverera en så bra slutprodukt som möjligt är det viktigt att förståelsen för varandras olikheter finns och att olikheterna används till en styrka. Detta leder oss in på just effektiv feedback, som var temat på de senaste utbildningsdagarna arrangerade av Göteborgsregionen (GR). I traineegruppen gjorde vi övningar för att bli bättre på att alltid ge feedback enligt det översta steget i trappstegsmodellen som är bifogad med bild. 

 

För er som fortsätter följa bloggen presenteras snart destinationen på vår kommande studieresa, håll utkik!

 

 

Christian Olsson
FS6

Nu är det höstlov!

Nu är det höstlov!

Hej!

Det känns som om tiden flugit förbi i full fart. Nu har det redan gått två månader av traineeprogrammet och min anställning. Jag har fått ta in väldigt mycket information, arbetssätt och lära känna väldigt många goa människor som också kommer vara med mig på den här resan.

Mitt namn är Fatima Haioty och jag arbetar som projektingenjör på Trafikkontoret på avdelning Stora Projekt. Nu har jag jobbat i två månader och känner mig väldigt väl omhändertagen av min avdelning men också av alla fina kollegor som finns runtomkring mig. Jag jobbar med  ett spännande infrastrukturprojekt "Brunnsbo-Linné".I detta projektet arbetar vi med att ta fram ett nytt koncept för ett mer hållbart resande i Göteborg och att på långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Mitt huvudsakliga uppgift i projektet är att biträda projektledningen med saklig information och förslag på åtgärder, så mina arbetsuppgifter skiljer sig mycket och styrs av vilka behov det finns i projektet. Men jag har inte hunnit komma in riktigt i den rollen än för att många av mina dagar har gått åt att lära känna systemet, projektet och andra projekt som trafikkontoret arbetar med. Jag trivs väldigt bra på jobbet och jag känner att jag får en chans att utvecklas under arbetstid, då jag får gå på inspirerande seminarier och får vara med i trafiknämnden.

Utöver arbetet på Trafikkontoret så arbetar jag också med traineegruppen. Just nu arbetar vi mycket med att ta fram strukturer i gruppen så som mötesstrukturer och hur vi ska lägga upp vårt casearbete. Det är skojigt att se hur vi som grupp har utvecklats på så kort tid när vi jämför vårt första och tredje möte. Vårt case är ännu rörigare men det känns klarare eftersom vi kommer framåt. Vi har haft utbildningsdagar och vi har fått träffa våra beställare och vi har börjat spåna hur vi ska arbeta fram frågor som vi ska bearbeta under de kommande 12 månaderna. Förra veckan var vi på Idéseminariet för FS5 och det var väldigt roligt att se deras resultat men också showen. De hade en super show!  Tanken och känslorna slog oss att det är vi som kommer stå på scen om exakt ett år och presentera vårt arbete. Det roliga är att vi fortfarande inte vet vad vi vill fördjupa oss i och arbeta med men det löser sig. Allt kommer falla på plats med tiden.

Vi är väldigt taggade inför breddningen och studieresan! :) 

Allt gott,

Fatima Haioty
FS6

Avslutning för Framtidens Samhällsbyggare 5

Avslutning för Framtidens Samhällsbyggare 5

Framtidens Samhällsbyggare 5 startade 1 september 2018 och avslutades med ett traditionsenligt idéseminarium den 24 oktober 2019 - en avslutning med innehåll av såväl humor som allvar. 

Inför en publik med ett 200-tal förväntansfulla kollegor och tidigare traineer representerade från samhällsbyggnadssektorn presenterade traineerna det casearbete som de arbetat med under hela programperioden. Vasakronan gav som beställare av caset uppdraget att analysera möjligheten att transformera området Lilla Bommen till en levande stadsdel. Detta genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter som kan skifta i tid och över tid. Gruppen presenterade spännande förslag på hur uppdraget kan möjliggöras och utformas, samt potentiella effekter.

Gruppen presenterade därtill ett verktyg för att effektivisera branschens arbete i form av en beslutslogg med följande argumentation: "Beslut inom stadsutvecklingsprojekt fattas i en omfattande mängd över möten, telefon och mail. Tyvärr dokumenteras de sällan genom projekt på sätt som kan möta de framtida kunskapsbaserade behoven när det exempelvis handlar om att förstå motiv bakom tagna beslut. Effekten av detta kan vara stora bortfall av kunskap och information vid omsättning av individer som egentligen behövs för projektets framfart."
Läs vad FS5 traineerna kom fram till i deras Casemagasin!

Besök CMB för fler bilder från eftermiddagens idéseminarium! 

 

 

 

FS6

Nu är vi igång!

Nu är vi igång!

Hej!

 

Nu är vi äntligen igång med Framtidens Samhällsbyggare 6! I år är vi 15 traineer på 13 organisationer. När vi träffades som grupp för första gången hade vi varit igång på våra respektive arbetsplatser i en vecka. Traineeintroduktionen innehöll mängder med information, fika och nya ansikten. Denna dag var det dock inte så stort fokus på oss som grupp, utan på programmets upplägg och syfte. Bland andra fick vi träffa traineerna från förra årets program (FS5), Bengt Christensson från CMB och våra processledare för programmet, Ann-Katrine och Kristina från Göteborgs Regionen.

 

Veckan därpå var det dags för internat och då var det inget annat än gruppen i fokus! Under två dagar fick vi arbeta med grunder för grupp- och individutveckling, på köpet lärde vi känna varandra och fick se många olika sidor av varandra. Bland annat lade vi mycket tid på att reflektera kring rädslor, förhoppningar och förväntningar. Detta gav en känsla av att vi lärt känna varandra, utan att ens ha behövt ställa de klassiska frågorna "vilkan skola gick du på?", "har du några fritidsintressen?" eller annat famlande småprat. Processledarna guidade oss genom olika, utmanande övningar och hjälpte oss efter varje moment sätta ord på vad vi just upplevt och hur denna känsla påverkar en hel grupps utveckling. Somliga teorier hade vi hört talas om tidigare, under utbildningen på Chalmers, men det unika och fascinerande vi upplevde dessa dagar var hur processledarna utmanade oss på ett sådant sätt att vi fick uppleva teorins budskap och vilken påverkan den har på individen och gruppen. Efter internatet tog vi helg med en känsla av tacksamhet för det vi fått uppleva, all god mat vi ätit och det trevliga sällskapet!

 

Nästa moment i programmet var casebeställningen från Älvstranden Utveckling. Caset är ett av de tre benen traineeprogrammet står på, där de andra två är grupp- och individutveckling som vi påbörjade under internatet samt breddningsperioderna till varandras organisationer. Rune Arnesen som är stadsutvecklingschef och Åsa Swan, urban designchef, presenterade Älvstranden och Henrik Bonder presenterade årets case: Skeppsbron. Presentationen fick igång många tankar och frågor. Caset kommer vara med oss hela vårt traineeår och vi hoppas att du som läst lägger in 22 oktober 2020 i kalendern redan nu - då har vi vår presentation!

 

Vi som är med i årets traineeprogram är följande:
Övre raden från vänster: Sofia Norman - AF Gruppen, Matea Corkovic - Länsstyrelsen, Caroline Damm - Wästbygg, Ellen Brandt - Egnahemsbolaget, Sven Gross - Trafikkontoret, Christian Olsson - Västfastigheter, Mattis Lilja - PEAB Anläggning, Leo Lindegård - Fastighetskontoret, Sebastian Ömar Törnqvist - Partille Kommun.
Nedre raden: Angelica Lexell - Park och Naturförvaltningen, Anna Havdelin - Lokalförvaltningen, Elisabeth Skogelind - Stadsbyggnadskontoret, Fatima Haioty - Trafikkontoret, Najla Arpe - PEAB Anläggning, Hanna Schön - Krettslopp och Vatten.

 

På återseende!

 

Vid pennan,

Sofia Norman och Sven Gross

Sofia Norman och Sven Gross
FS6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Den andra september startade den sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 15 traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att främja samverkan och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Bakom initiativet står Centrum för Management i byggsektorn (CMB) samt Göteborgsregionen (GR). Intresset för programmet har varit stort redan från start och årets antagningsprocess utgjorde inget undantag, med över 700 sökande.

Programomgång 6 startade första veckan i september och under fredagen samma vecka kickades programmet igång ordentligt med en introduktionsdag för traineerna. Projektgruppen tillika traineerna presenterades för varandra och mycket information om programmets gång förmedlades. Introduktionsdagen avslutades med middag och bowling, där Trafikkontoret slutade på en ärofylld förstaplats.

Veckan därpå anordnades ett tvådagars internat för att starta den gemensamma grupprocessen. Framöver kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta på det stadsutvecklingscase som utgör en röd tråd genom hela traineeprogrammet. Under dessa dagar finns programmets processledare på plats för att ge stöd i såväl gruppens som den personliga utvecklingen.

Årets case presenterades för traineerna den 26 september av beställaren Älvstranden Utveckling AB och berör Skeppsbron. I samband med programmets avslutning den 22 oktober 2020 presenteras resultatet av casearbetet för cirka 200 nyfikna kollegor, tjänstemän, företagare m.fl.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten, Fastighetskontoret, Park och Naturförvaltningen), Partille Kommun, Peab, Västfastigheter, Wästbygg, Egnahemsbolaget, AF Gruppen samt Länsstyrelsen.

Bland traineerna som precis har startat sin resa är förväntningarna stora. Deltagande traineer är (fr. v. i bild) Sofia Norman, Matea Corkovic, Angelica Lexell, Caroline Damm, Ellen Brandt, Anna Havdelin, Sven Gross, Elisabeth Skogelind, Christian Olsson, Fatima Haioty, Mattis Lilja, Nalja Arpe, Leo Lindegård, Hanna Schön och Sebastian Ömar Törnqvist.

FS6