Ledning och resultat

Ledning och resultat

Det är fredag, första veckan tillbaka efter semestern.

Det har varit en intensiv vecka där stort fokus legat på hemmaplan med uppföljning och återkoppling av arbetena som varit igång under semestern i projektet men också förberedelser för de arbeten och avslut som sker under de närmsta veckorna. Samtidigt så går traineegänget in i en fas av återigen förändrad tillvaro med breddning och ett samtidigt högt produktionstempo i caset.

 

Vi backar bandet och tar oss tillbaka till breddningsperiod två, en period som jag skulle spendera hos trafikkontoret. Dessvärre blev det inget med detta och jag gjorde istället min breddning internt i mitt projekt på Peab. Jag fick där både gå med entreprenadingenjörerna på blocket samt hänga med gänget som arbetar med kontraktsadministration och förändringshantering. Det var roligt att få göra saker som jag kände mig mer bekant med även om jag till viss del kunde sakna tempot och de framsteg som syns ute i produktion. Det är otroligt häftigt att stanna upp, reflektera och se hur alla olika roller i projektet samverkar och hur vi arbetar med olika saker men ändå gemensamt når resultat. Extra intressant tycker jag att det är utifrån ett ledningsperspektiv, då det gäller att göra rätt strategiskt för att maskineriet ska ånga på. Här drar jag också paralleller till hur vi i traineegänget organiserar oss och hur vi förändrar vår organisation för att skapa våra egna bästa förutsättningar för att nå resultat. Just en sådan förändring kom en dryg månad innan semestern, där vi började arbeta med en ledningsgrupp som leder och driver processen framåt, det finns olika funktioner för att stödja ledningsgruppen och vi har sedan hela gänget som besitter olika spetskompetenser. Organisationen i sig är inget revolutionerande, men det är väldigt intressant att reflektera kring vikten av ledning, både visionärt och interpersonellt, för att få en grupp att producera. Det ska bli särskilt intressant att få fortsätta reflektera och praktiskt få vara en del av detta, nu när semestern är över och vi snart skall leverera vårt resultat.

 

Det är en spännande tid som ligger framför oss och mig själv. Jag har haft mycket att göra i projektet Olskroken där vi närmar oss besiktningar. Traineegänget skall under tre intensiva dagar arbeta med förankringen av organisationen och aktiviteterna fram till slutseminariet. Samtidigt som detta har vi fortfarande en pandemi att förhålla oss till, vilket är oerhört utmanande men samtidigt stärkande. Så länge vi har ett klimat med hög tolerans, tillit och roligt med varandra, är ingenting omöjligt. Det är nyckeln till att vårt team når våra resultat.

 

Snart väntar ytterligare en breddningsperiod, där jag ska till Partille Kommun. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma till Partille och få många nya insikter och lärdomar.

 

 

M. Lilja

Peab Anläggning

 

 

*bilden är från gjutningen av vår första överbyggnad på Olskroksbron

Mattis Lilja
FS6

RÖD TRÅD

RÖD TRÅD

Jag heter Najla Arpe, är arbetsledare på Peab Anläggning och den här veckans bloggare. I maj 2019 tog jag examen som anläggningsingenjör väg- och vatten och har sedan tidigare en fil kand som organisations- och personalutvecklare med inriktning psykologi.

Det jag uppskattar mest med mitt yrke är att den ena dagen på en byggarbetsplats aldrig är den andra lik och ständigt bjuder på utmaningar att lösa.

 

Över halva tiden har gått av programmet och pandemins plötsliga framfart har kastat om våra förutsättningar på ett sätt som vi aldrig kunnat ana för bara ett par månader sedan. Vi har fått tänka i nya banor och vara kreativa i att driva gruppens arbete framåt trots sociala restriktioner. Det gäller även på våra arbets- och breddningsplatser.

Nu är jag i slutfasen av min breddningsperiod hos Västfastigheter, som bland annat ansvarar för byggnationer av regionens vårdmiljöer. Projektet som jag får följa är tillbyggnaden för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. De nya lokalerna ska kunna möta framtida krav på avancerad vård.

 

Under programmets gång så har vi rört oss, och ibland brottats, med vissa begrepp, som komplexitet, kommunikation, vision, hållbarhet, slutprodukt - för att nämna några. Komplexitet har med all rätt en särställning. Byggbranschen består av en mängd relationer, med flera delar som till slut skapar en helhet och en slutprodukt. Många aktörer rör sig på samma spelplan och agerar utifrån ett nät av lagar och bestämmelser. För mig, som arbetar inom den privata sektorn, har breddningsperioder hos offentliga verksamheter som Västfastigheter och Trafikkontoret givit insikter i hur delar samverkar.

 

På tal om komplexitet; ord och begrepp som vår grupp rör sig med är inte alltid entydiga. Faktorer som ålder, erfarenhet och social bakgrund påverkar hur vi använder och uppfattar dem. Eftersom vi är en brokig skara, både branschmässigt och som personer, har det varit en spännande utmaning att skapa samsyn i våra formuleringar och meningsskapande.

Gruppens och den personliga utvecklingen har gått som en röd tråd genom programmet. Vi traineer är inte ensamma i den processen. Vid vår sida har vi våra duktiga processledare på GR och CMB, personer på breddningsplatser och företag som vi verkar i. Vi omges av kunniga och engagerade människor som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Människor omkring oss som ständigt fyller på vår verktygslåda med nya verktyg, insikter och perspektiv.

Trainee Framtidens Samhällsbyggare

Peab Anläggning AB

Najla Arpe
FS6

Över tusen ansökningar till Framtidens Samhällsbyggare 7

Över tusen ansökningar till Framtidens Samhällsbyggare 7

I mars stängde ansökan till programomgång 7 i Framtidens Samhällsbyggare. Jämfört med tidigare år blev det högre tryck på de utannonserade tjänsterna. Under mars kom över tusen ansökningar in till Framtidens Samhällsbyggare. Vilket är ett tecken på att samhällsbyggnadsbranschen är fortsatt attraktiv för unga påväg ut i arbetslivet.

- Det märks att Framtidens Samhällsbyggare har etablerats, framförallt regionalt där många företag, organisationer och studenter har bra koll på traineeprogrammet. Detta år har vi försökt marknadsföra programmet ännu mer nationellt för att nå ut till studenter på fler högskolor och universitet i landet. Några av våra nuvarande traineer tog dessutom själva initiativet att resa till Lund och marknadsföra programmet där! Säger Helene Stensson, projektledare för Framtidens Samhällsbyggare.

Deltagande företag och organisationer är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Egnahemsbolaget, Flodéns, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Mölndals Stad och Peab Anläggning.

Framtidens Samhällsbyggare 7 drar igång i september.

FS6

Digital trainee...?

Digital trainee...?

Hej,

Så har det blivit min tur att skriva på denna ärofyllda blogg! Jag heter Sofia Norman och arbetar som arbetsledare på AF Bygg Göteborg. För tillfället är jag på breddning på Stadsbyggnadskontoret i Partille kommun. I detta blogginlägg kommer jag berätta om (några av) mina upplevelser och lärdomar som trainee. 

Våren 2020 blev inte som någon hade tänkt sig, händelseförloppet sedan COVID-19 blev känt har för mig låtit som ett avsnitt av p3 Dystopia. Förvisso ett spännande poddavsnitt, men inte på riktigt. Men så blev pandemin verklighet; och med omställningen kom en känsla av osäkerhet. En osäkerhet inför framtiden och vilken roll jag själv har i allt som händer, vilket har fått mig att inse betydelsen av en fast anställning och av kollegor som stöttar. Kollegor på hemarbetsplatsen, traineekollegor, processledare och kollegor på breddningsplatsen.

Beskedet om att jobba hemifrån kom kvällen före första dagen i Partille. Min nystrukna skjorta blev hängande på sin galge, jag satt vid mitt egna köksbord och  fick hälsa på en mängd nya människor via kameran. Särskilt nervös var jag inte, jag hade träffat tre av dem veckan innan och fått ett väldigt positivt intryck. Jag är ny på jobbet i Partille men känner mig delaktig tack vare några framgångsfaktorer:

  • Mötets moderator presenterar mig som är ny
  • Kameran är på i så lång utsträckning det går
  • Digital eftermiddagsfika

Egentligen ganska självklart? Grunden för det hela är, tror jag, en sund kultur på arbetsplatsen vilket ger en öppen och tillmötesgående attityd. Oavsett om mötet sker digitalt eller inte. 

Under mina tre första veckor i Partille har jag fått en större förståelse för detaljplaneprocessen, där det mest påtalande är att demokrati måste få ta tid. Det är med tid vi betalar för vårt demokratiska samhälle, och därför kan stadsbyggnadsprocessen uppfattas som långsam. För mig som arbetar för en privat aktör är det väldigt intressant att se myndighetsutövandet och hur olika ärenden hanteras med politikens inspel. Vad som mött mig i Partille är en vilja att göra gott för de som bor i kommunen, och den välviljan vill jag verkligen ta lärdom av.

Det är mycket att ta lärdom av under tiden som trainee - många reflektioner, möten, samtal, kunskaper jag vill minnas och få användning för. De styrkor jag utvecklar hos mig själv vill jag kunna applicera i mitt framtida arbete. Hur, är då den stora frågan? Det har jag några månader till på mig att fundera kring, men som min mentor sa är det i grunden att vara medveten om vad jag gör, och varför jag gör det. Då kommer resten ofta av sig själv.

Hoppas du fann nöje i att läsa mina reflektioner,

P.S bilden är tagen i Hamburg och har säkert dykt upp i tidigare blogginlägg, men den är för härlig för att inte delas igen! 

 

Vänliga hälsningar

Sofia Norman

Trainee, AF Bygg Göteborg

Sofia Norman
FS6

Utmaning = Utveckling

Utmaning = Utveckling

Hej!

Den här veckan är det jag, Sebastian Ömar Törnqvist, hemmahörande på Partille Kommun som har fått äran att blogga. Något som jag annars inte är särskilt van vid. Men det är varken första eller sista gången under Traineeprogrammet jag gör något som jag inte är van vid, för under programmets gång presenteras man ständigt för nya utmaningar. Testa att tillsammans med 13 andra personer driva ett komplext casearbete, göra en studieresa utomlands med tidigare nämnda personer samt vara ny på jobbet fyra gånger. Allt på 14 månader! Till vår hjälp har vi kompetenta processledare från GR som ömsom leder ömsom pushar oss igenom vår grupputveckling, engagerade handledare på både hem- och breddningsföretag samt kloka mentorer och kontaktpersoner. Kombinationen av rejäla utmaningar och professionell stöttning skapar en extremt näringsrik grogrund för personlig utveckling, något som fick mig att söka just detta program. Alla erfarenheter från programmet kommer vi sedan plocka med tillbaka till våra hemföretag och vidare i livet.

Jag är anställd som Mark- och Exploateringsingenjör på Partille kommun vilket innebär att jag tillsammans med mina kollegor representerar kommunen som markägare i olika frågor. Främst är det förvärv/försäljning/förvaltning och reglering av mark, juridiska genomförandefrågor i detaljplan och olika avtal. Men rollen är bred och kommunen liten vilket innebär att de faktiska arbetsuppgifterna sträcker sig långt utanför min korta beskrivning. Att arbeta i en liten kommun som Partille ger mig möjligheten att förstå kommunens organisation, hur de olika avdelningarna, enheterna, förvaltningarna och politiken hänger ihop. Allt som krävs är att bokstavligt talat sticka ut huvudet i korridoren, eller i värsta fall gå tiotalet meter för att få kontakt med till exempel bygglovshandläggare, planarkitekter och VA-ingenjörer.

I skrivande stund har jag nyligen påbörjat min andra breddningsperiod. Den här gången på Park och Naturförvaltningen i Göteborg. Den första breddningsperioden genomfördes på Lantmäteriavdelningen i samma stad. Den största skillnaden mellan de två breddningarna är nödvändigtvis inte arbetet utan själva omständigheterna. Där den tidigare breddningsperiodens första tid förgylldes av många fysiska möten och varma handslag kantas nu denna samma men också helt olika initiering av, på behörigt avstånd vinkande hälsningar och digitala träffar. Jag talar förstås om Coronaviruset och vilken effekt det har haft på mig och det lilla tvärsnitt av samhället som jag kan se. Viruset påverkar just nu allt från ens sociala liv och allmänna hälsa till världsekonomin. Det är med andra ord en enorm utmaning för alla, en utmaning som har många negativa effekter men i framtiden kanske också vissa positiva. För även om den närmsta tiden ser dyster ut så slås jag också av hur anpassningsbara vi är. I alla organisationer jag berört, Traineegruppen, Planavdelningen i Partille och här på PoNF i Göteborg så har omställningen till digitalisering och arbete hemifrån gått rasande fort. Vem vet, viruset kanske fungerar som katalysator för framtidens arbetsplats och arbetssätt?

Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna!

 

Sebastian Ömar Törnqvist

Samhällsbyggnadskontoret Partille

Sebastian Ömar Törnqvist
FS6

Grupputveckling och organisation

Grupputveckling och organisation

Hej på er!

Denna vecka är det jag, Sven Gross, som har ansvar för traineebloggen. Jag är anställd på Trafikkontoret inom Göteborgs stad och arbetar där med drift- och underhållsfrågor. Drift och underhåll handlar om att se till så att de anläggningar vi har i staden fungerar på ett effektivt sätt. Till exempel ansvarar min avdelning för att Göteborgs spårvägsanläggning fungerar på ett säkert sätt, att vi har broar och kajer som håller och att på ett mer strategiskt plan se till så att allt som nu byggs i staden kommer att hålla och fungera även i förvaltningsskedet. Att allt detta fungerar är en förutsättning för ett hållbart transportsystem vilket gör att arbetet känns meningsfullt för mig.

I övrigt har jag under mina två perioder hemma på Trafikkontoret jobbat med flera olika frågor och projekt. Bland annat har jag varit med och inventerat och utvärderat förvaltningens arbete med trafiksäkerhetsfrågor, skapat en struktur för inventering av gång och cykelpassager över spårväg (och även börjat inventera) och varit med på ett spårbyte i Majorna.

Inom traineeprogrammet har vi haft en intensiv start på året, inte minst med vår studieresa till Hamburg i slutet av februari (där bilden ovan är tagen!). Nu har vi hunnit landa lite efter resan och i slutet av förra veckan hade vi utvecklingsdagar på GR där vi förutom att fira fössta tossdan i mass (med smålandsquiz och tårta så klart!) fokuserade på hur vår grupp kan bli mer effektiv och samtidigt ta det stora steget från den stormiga konfliktfasen till en mer tillitsfylld, strukturerad fas i grupputvecklingen. Under min studietid fick jag vid flera tillfällen teorin om grupputvecklingens fyra faser förklarad för mig. Det som är unikt med traineeprogrammet är att vi genom casearbetet (och med stort stöd från processledarna på GR) faktiskt får pröva på att arbeta oss igenom faserna och förstå vad det innebär.

Förutom att det är fantastiskt roligt att vara en del av gruppen, särskilt när det känns att vi gör framsteg, har casearbetet även lett till att jag börjat intressera mig för organisationsfrågor. Självklart är det viktigt och intressant att fundera över vad vi ska göra i caset och vilka frågor vi behöver ställa för att komma vidare. Samtidigt är det precis lika viktigt hur (och att) vi kan arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Frågorna kring organisation och arbetssätt blir både intressanta och verkliga eftersom det lämnas helt upp till oss i traineegruppen att själva utveckla våra arbetssätt. Detta är dessutom lärdomar jag tar med mig direkt tillbaka till Trafikkontoret där arbetet handlar om att ständigt förbättra och effektivisera våra arbetssätt.

Om mindre än en månad är det dags för oss att gå på nästa breddningsperiod. Jag hade en fantastiskt bra första breddningsperiod i Partille kommun i vintras, nu hoppas jag på en lika bra tid på Wästbygg där jag kommer vara med och bygga bostäder i Tuve!

Sven Gross
Trafikkontoret Göteborg
FS6

Ta vara på varandras olikheter

Ta vara på varandras olikheter

Nyss hemkommen från årets studieresa till Hamburg så är det min tur att ta över stafettpinnen för bloggen. Angelica heter jag och när jag inte är på studieresa, breddning, utvecklingsdagar eller jobbar med de andra traineerna i vårt case så arbetar jag på Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. I grunden är jag Väg- och vatteningenjör och tog examen sommaren 2018 och innan traineeprogrammet har jag jobbat ett år som konsult med grundvattenfrågor. På Park- och naturförvaltningen arbetar jag med genomförande av stadsutvecklingsprojekt och med min bakgrund som ingenjör får jag chansen att arbeta med allt från tillgänglighetsfrågor till hur vi anpassar staden till ett ändrat klimat.

Ett projekt jag arbetar i är upprustning av strandkanten vid vallgraven i Trädgårdsföreningen. Arbetet väcker många frågeställningar. Hur ska vi bygga för att klara stigande vattennivåer och mer regn? Hur kan kanten utformas för att djurlivet i kanalen kan bevaras, eller till och med förbättras? Hur kan projektet samordnas med andra projekt i staden? Och i allt detta får vi inte glömma att ta vara på vår historia. Ovan mark är Trädgårdsföreningen är en historisk park som är skyddad enligt lag och under mark finns troligen fornlämningar.

Under traineeprogrammet har jag fått en djupare insikt över hur stadsutveckling är ett komplext samspel mellan historia, nutid och framtid. Olika aktörer, olika intressen, olika kompetens, olika arbetssätt, olika tidsperspektiv, samma stad. Under min första breddningsperiod på Peab Anläggning arbetade jag på avdelningen för trafikanordningar samt på projektet Spårvagnsdepån på Ringön. På Peab fick jag lära mig vikten av att skydda både personal på byggarbetsplatsen och trafikanter under byggtiden. Även hur Peab använder sig av enkla rutiner, ordning och reda och strukturerade kommunikationsvägar för att upprätthålla kvalitet och för att alla ska komma hem säkert efter arbetsdagen.

Förra veckans studieresa till Hamburg var ytterligare ett bevis på ett komplext samspel. Vi valde Hamburg som resmål då den, likt Göteborg, är en gammal hamnstad som utvecklar vattennära områden till att bli levande stadsdelar. Just likheterna mellan Hamburg och Göteborg var något vi som traineegrupp inriktade oss på innan resan. Redan på första studiebesöket i den nybyggda stadsdelen HafenCity poängterade VDn för områdets utvecklingsbolag, Jürgen Bruns-Berentelg, istället olikheterna för städerna. Exempelvis har Hamburg helt andra utmaningar med klimatanpassning då staden regelbundet drabbas av översvämningar på grund av tidvatten, stormar och klimatförändringar.

Att identifiera just olikheter var något vi i traineegruppen även fick göra på andra plan. Under resan har vi fått lära känna varandra mycket bättre. Det har varit väldigt roligt att se fler sidor av varandra och jag ser verkligen fram emot att tillsammans hitta sätt att ta vara på våra olikheter. För jag tror att det är just olikheterna som skapar den bästa gruppen, och slutligen den bästa staden!

Angelica Lexell
Park- och naturförvaltningen
FS6

Tillbaka på bygget 2

Tillbaka på bygget 2

Hej!  

Nu är det Fastighetskontorets och min tur att berätta om hur vardagen för en trainee kan se ut. Jag som skriver heter Leo och arbetar som exploateringsingenjör på enhet BoStad2021. Som tidigare trainee vid pennan nämnde så är vi nu tillbaka på våra hemorganisationer efter två månader av breddande. Jag kommer knyta an lite till min föregångare, då jag har gjort den omvända resan. Från Fastighetskontoret till Wästbygg, där jag huvudsakligen har spenderat tiden ute i produktion. De erfarenheter som jag tar med mig från produktionen är något som jag upplever som högst relevant utifrån min roll på Fastighetskontoret. Projektet som jag var på är också en del i en av de planer som ingår i BoStad2021, vilket gjorde breddningen lite extra spännande för min del.  

Väl tillbaka på Fastighetskontoret tog det inte många dagar innan jag fick anledning att besöka mina gamla kollegor ute på Gunnestorpsvägen i Tuve. Den här gången var det ett samordningsmöte där de intilliggande projekten och staden satt ner och gick igenom framdriften. Att i den här typen av situationer ha en djupare förståelse för frågorna i fokus, utifrån de olika aktörernas perspektiv, är ett exempel på lärdomar som jag tar med mig. Vilket jag ser som en styrka då jag ska ta mig an det genomförandeansvar som vi på exploateringsavdelningen har blivit tilldelade av staden. Dessa erfarenheter är något som jag tar med mig och har förhoppningen om att kunna dela med mig av till mina kollegor, då närvaron ute i produktion inte alltid hinner prioriteras från fastighetskontorets sida. Däremot så finns det väldigt mycket annat som görs på fastighetskontoret vilket jag har fått möjligheten att se närmare på den här perioden, då jag har varit runt internt en hel del på de olika avdelningarna.  

En stor del av kärnan i Framtidens Samhällsbyggare är möjligheten att uppleva olika perspektiv, vilket är något som jag tror människor mår bra av att utsätta sig för. Förståelsen för de personer som vi arbetar med är i min mening en grundförutsättning om vi vill driva framgångsrika projekt tillsammans. Det är lätt att bara se den delen av projektet som ligger framför näsan på dig. 

Den senaste tiden har också varit en intensiv period i traineegruppen och vi håller på att sammanställa de sista förberedelserna inför vår studieresa till Hamburg. Även om mycket av tiden har gått till förberedelser så händer det en hel del annat i gruppen. På de senaste utvecklingsdagarna var fokus konflikthantering, en pusselbit som förhoppningsvis kan leda till att vi utnyttjar de olika viljor och tankar som finns inom gruppen.  Om vi gör det på ett framgångsrikt sätt så kommer vi och vårt arbete med Skeppsbron att utvecklas konstruktivt. Inriktningen i arbetet med Skeppsbron är något som vi arbetar med och många intressanta spår dyker allteftersom upp. Förhoppningsvis så kommer vi efter nästa veckas studieresa att ha fått ytterligare infallsvinklar på hur branschen skall kunna skapa framtidens städer genom projekt som utformas med hänseende till hållbarhet och genomförbarhet. 

Leo Lindegård
Fastighetskontoret
FS6

Tillbaka på bygget

Tillbaka på bygget

Hallå där!

Caroline heter jag och är anställd som arbetsledare på Wästbygg. Sedan i måndags är jag tillbaka på mitt projekt i Tuve där vi bygger bostadsrätter åt Wästbygg Projektutveckling, extra kul med ett internprojekt tycker jag! Under tiden jag har varit på breddning har stommen rests med ytterligare två våningar och projektets framfart blir väldigt tydligt när man kommer tillbaka. Under stomresningen uppförs en våning var tredje vecka där bland annat gjutningar, montage av väggar samt dragning av installationer är återkommande aktiviteter. Det är häftigt att få se hur ett hus tar form och lärorikt att få förståelse för produktionens olika delar och skeden. 

Under min breddning på Fastighetskontoret fick jag chans att lära mig hur kommunens förvaltningar samarbetar och jag fick en betydligt bättre förståelse för Fastighetskontorets roll i exploateringsprocessen. För mig som jobbar på ett privat byggföretag är det värdefullt att förstå kommunens betydande roll och vilket stort arbete som ligger bakom innan en exploatör kan börja bebygga marken. Jag var på avdelningen BoStad2021, en jubileumssatsning som innebär att man ska bygga 7000 extra bostäder utöver det som vanligtvis byggs, fram till 400-årsjubileet i Göteborg år 2021. Jag fick en ökad förståelse för vilka juridiska processer som ligger bakom innan man kan bebygga marken och det blev lättare för mig att förstå varför vissa processer tar lång tid.

I traineegruppen gör vi framsteg hela tiden men man ska inte sticka under stolen med att det finns utmaningar med att jobba 15 personer i en grupp. Så länge man kan acceptera att saker tar tid och att allt vi gör är en del av vår grupputveckling så tror jag att det kommer gå fint och att vi kommer producera en slutprodukt på idéseminariet som vi kan vara stolta över. Om ett par veckor bär det av på studieresa och det är något som vi alla ser fram emot mycket. Vi ska bland annat träffa Ulrica Schwars från Orust som är VD på fastighetsutvecklingsbolaget STRABAG real estate i Hamburg och som har jobbat i staden i många år. Utöver det har vi flera spännande studiebesök inplanerade och jag är säker på att vi kommer komma tillbaka inspirerade och med massa ny kunskap som vi förhoppningsvis kan använda i vårt case om Skeppsbron. Sist men inte minst ser vi fram emot att stanna i Hamburg hela helgen för gött häng och teambuilding vilket jag tror kommer göra oss till ett sammansvetsat gäng som tillsammans tar oss an nya utmaningar på ett ännu bättre sätt när vi är tillbaka!      

Caroline Damm
Wästbygg
FS6

Peab Anläggning AB om deltagandet i Framtidens Samhällsbyggare

Peab Anläggning AB om deltagandet i Framtidens Samhällsbyggare

Vi på Framtidens Samhällsbyggare har intervjuat Roland Järlesand och Louise Wassberg, HR Partners på Peab Anläggning AB, om företagets medverkan i traineeprogrammet. Peab har deltagit i samtliga programomgångar, och kommer delta även omgång sju med start i september 2020. Vi var nyfikna på hur Peab ser på Framtidens Samhällsbyggare och vilka effekter de upplever att traineeprogrammet har på branschen.
 

Berätta om dig, vilken är din roll på Peab?
- Roland Järlesand HR Partner på Peab Anläggning AB. Jag tog över ansvaret för Framtidens Samhällsbyggare från omgång tre. Jag har tidigare haft ansvar för olika traineeprogram av traditionell karaktär. Detta ser jag som framtidens traineeprogram där deltagarna får en helhetssyn av branschen. Det har varit intressant och utvecklande även för mig i min roll att få vara en resursperson i detta unika program.
- Nu har jag, Louise Wassberg HR Partner, tagit över ansvaret från omgång sex vilket jag tycker är otroligt roligt och spännande. Jag tycker att framtidens samhällsbyggare är en fantastisk möjlighet både för oss som arbetsgivare men också för traineerna. Dels att de får komma ut och se hur olika verksamheter fungerar och att vi får en möjlighet att anställa och träffa duktiga människor. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att ta över ansvaret för framtidens samhällsbyggare!

Hur kommer det sig att Peab deltog redan vid första programomgången av Framtidens Samhällsbyggare?
- Peab träffade Bengt Christensson från Chalmers som presenterade programmet. Vi tyckte att det kändes rätt att arbeta mer i samverkan mellan de olika aktörerna och komma ifrån stuprörstänkandet i branschen. Det verkade vara ett spännande projekt och vi var nyfikna på att testa det. Vi såg det också som ett sätt att rekrytera framtida medarbetare med ett helhetsperspektiv på branschen. Dessutom får de en gedigen personlig utveckling.

Peab har sedan dess deltagit varje år, vad är det som gör att ni väljer att fortsätta? Vilka effekter ser ni av att delta i programmet?
- Vi ser att det blir allt fler samarbetsprojekt i branschen och att det är viktigt att man har förståelse för de olika rollerna som beställare, konsult eller entreprenör. För oss är det en möjlighet att få utveckla framtidens medarbetare till att få ökad förståelse och kunskap om de olika processerna. Det tar tid att omvända en konservativ bransch till att tänka nytt, som vi ser det är Framtidens Samhällsbyggare ett långsiktigt projekt. Vi ser redan en förändring där vi pratar om frågorna och har utvecklat nya kontakter med våra beställare och konsulter.

Vad får ni som företag ut av breddningsperioderna? Hur gör ni för att ta in all information dels från er trainee som är på breddning men även traineerna som breddas hos er?
- Vi har gjort både skriftliga och muntliga avstämningar med våra egna traineer som varit på breddning, men även stämt av med de breddare som kommit till oss. Vi upplever att tidigare traineer har nytta av breddningsperioderna i sitt dagliga arbete, med ökad förståelse och kunskap om hur våra beställare och konsulter vill att Peab ska agera i olika situationer.

Hur gör ni för att behålla traineerna efter programmet?
- En effekt av programmet är den personliga utvecklingen och kunskap om grupputveckling som deltagarna fått. Den har vi som företag kunnat dra nytta av genom att de snabbt har tagit på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det har gjort att flera av dem har avancerat i organisationen och har stimulerande arbetsuppgifter som resulterat i att de valt att fortsätta arbeta på Peab.

Hur många av era traineer är kvar inom företaget?
- Vi har totalt anställt tio medarbetare som har genomfört programmet. Av dem är åtta kvar i företaget. De två som slutat är kvar i branschen i Göteborg.

Vad är mest givande med att delta i Framtidens Samhällsbyggare?
- Vi ser att det har blivit enklare för våra medarbetare att hitta rätt kontaktvägar. Våra traineer får ett otroligt brett nätverk i stora delar av samhällsbyggnadsbranschen, både genom de tre breddningsperioderna men även genom att delta på frukost- och lunchseminarier med CMB. En annan fördel med programmet är det professionella stödet de får på utvecklingsdagarna med fokus på kommunikation, individuell och grupputveckling. Detta är något som dels skapar större förståelse att förstå sig själv och andra men även ger utrymme till effektivare samarbeten och bättre samverkan.

Vi tackar Peab för sitt engagerade deltagande i Framtidens Samhällsbyggare!

Det finns ett fåtal platser kvar för företag och organisationer att delta i Framtidens Samhällsbyggare programomgång 7. Kontakta projektledare Helene Stensson, helene.stensson@goteborgsregionen.se, tel. 0708-63 43 59 för mer information! 

Ansökan för traineer till Framtidens Samhällsbyggare programomgång 7 öppnar den 17 februari. Annonser till respektive tjänst hos våra deltagande företag och organisationer finns då länkade här på  www.framtidenssamhallsbyggare.se 

Foto: Andreas Ulvdell

 

FS6