Nu är det höstlov!

Nu är det höstlov!

Hej!

Det känns som om tiden flugit förbi i full fart. Nu har det redan gått två månader av traineeprogrammet och min anställning. Jag har fått ta in väldigt mycket information, arbetssätt och lära känna väldigt många goa människor som också kommer vara med mig på den här resan.

Mitt namn är Fatima Haioty och jag arbetar som projektingenjör på Trafikkontoret på avdelning Stora Projekt. Nu har jag jobbat i två månader och känner mig väldigt väl omhändertagen av min avdelning men också av alla fina kollegor som finns runtomkring mig. Jag jobbar med  ett spännande infrastrukturprojekt "Brunnsbo-Linné".I detta projektet arbetar vi med att ta fram ett nytt koncept för ett mer hållbart resande i Göteborg och att på långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Mitt huvudsakliga uppgift i projektet är att biträda projektledningen med saklig information och förslag på åtgärder, så mina arbetsuppgifter skiljer sig mycket och styrs av vilka behov det finns i projektet. Men jag har inte hunnit komma in riktigt i den rollen än för att många av mina dagar har gått åt att lära känna systemet, projektet och andra projekt som trafikkontoret arbetar med. Jag trivs väldigt bra på jobbet och jag känner att jag får en chans att utvecklas under arbetstid, då jag får gå på inspirerande seminarier och får vara med i trafiknämnden.

Utöver arbetet på Trafikkontoret så arbetar jag också med traineegruppen. Just nu arbetar vi mycket med att ta fram strukturer i gruppen så som mötesstrukturer och hur vi ska lägga upp vårt casearbete. Det är skojigt att se hur vi som grupp har utvecklats på så kort tid när vi jämför vårt första och tredje möte. Vårt case är ännu rörigare men det känns klarare eftersom vi kommer framåt. Vi har haft utbildningsdagar och vi har fått träffa våra beställare och vi har börjat spåna hur vi ska arbeta fram frågor som vi ska bearbeta under de kommande 12 månaderna. Förra veckan var vi på Idéseminariet för FS5 och det var väldigt roligt att se deras resultat men också showen. De hade en super show!  Tanken och känslorna slog oss att det är vi som kommer stå på scen om exakt ett år och presentera vårt arbete. Det roliga är att vi fortfarande inte vet vad vi vill fördjupa oss i och arbeta med men det löser sig. Allt kommer falla på plats med tiden.

Vi är väldigt taggade inför breddningen och studieresan! :) 

Allt gott,

Fatima Haioty
FS6

Avslutning för Framtidens Samhällsbyggare 5

Avslutning för Framtidens Samhällsbyggare 5

Framtidens Samhällsbyggare 5 startade 1 september 2018 och avslutades med ett traditionsenligt idéseminarium den 24 oktober 2019 - en avslutning med innehåll av såväl humor som allvar. 

Inför en publik med ett 200-tal förväntansfulla kollegor och tidigare traineer representerade från samhällsbyggnadssektorn presenterade traineerna det casearbete som de arbetat med under hela programperioden. Vasakronan gav som beställare av caset uppdraget att analysera möjligheten att transformera området Lilla Bommen till en levande stadsdel. Detta genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter som kan skifta i tid och över tid. Gruppen presenterade spännande förslag på hur uppdraget kan möjliggöras och utformas, samt potentiella effekter.

Gruppen presenterade därtill ett verktyg för att effektivisera branschens arbete i form av en beslutslogg med följande argumentation: "Beslut inom stadsutvecklingsprojekt fattas i en omfattande mängd över möten, telefon och mail. Tyvärr dokumenteras de sällan genom projekt på sätt som kan möta de framtida kunskapsbaserade behoven när det exempelvis handlar om att förstå motiv bakom tagna beslut. Effekten av detta kan vara stora bortfall av kunskap och information vid omsättning av individer som egentligen behövs för projektets framfart."
Läs vad FS5 traineerna kom fram till i deras Casemagasin!

Besök CMB för fler bilder från eftermiddagens idéseminarium! 

 

 

 

FS6

Nu är vi igång!

Nu är vi igång!

Hej!

 

Nu är vi äntligen igång med Framtidens Samhällsbyggare 6! I år är vi 15 traineer på 13 organisationer. När vi träffades som grupp för första gången hade vi varit igång på våra respektive arbetsplatser i en vecka. Traineeintroduktionen innehöll mängder med information, fika och nya ansikten. Denna dag var det dock inte så stort fokus på oss som grupp, utan på programmets upplägg och syfte. Bland andra fick vi träffa traineerna från förra årets program (FS5), Bengt Christensson från CMB och våra processledare för programmet, Ann-Katrine och Kristina från Göteborgs Regionen.

 

Veckan därpå var det dags för internat och då var det inget annat än gruppen i fokus! Under två dagar fick vi arbeta med grunder för grupp- och individutveckling, på köpet lärde vi känna varandra och fick se många olika sidor av varandra. Bland annat lade vi mycket tid på att reflektera kring rädslor, förhoppningar och förväntningar. Detta gav en känsla av att vi lärt känna varandra, utan att ens ha behövt ställa de klassiska frågorna "vilkan skola gick du på?", "har du några fritidsintressen?" eller annat famlande småprat. Processledarna guidade oss genom olika, utmanande övningar och hjälpte oss efter varje moment sätta ord på vad vi just upplevt och hur denna känsla påverkar en hel grupps utveckling. Somliga teorier hade vi hört talas om tidigare, under utbildningen på Chalmers, men det unika och fascinerande vi upplevde dessa dagar var hur processledarna utmanade oss på ett sådant sätt att vi fick uppleva teorins budskap och vilken påverkan den har på individen och gruppen. Efter internatet tog vi helg med en känsla av tacksamhet för det vi fått uppleva, all god mat vi ätit och det trevliga sällskapet!

 

Nästa moment i programmet var casebeställningen från Älvstranden Utveckling. Caset är ett av de tre benen traineeprogrammet står på, där de andra två är grupp- och individutveckling som vi påbörjade under internatet samt breddningsperioderna till varandras organisationer. Rune Arnesen som är stadsutvecklingschef och Åsa Swan, urban designchef, presenterade Älvstranden och Henrik Bonder presenterade årets case: Skeppsbron. Presentationen fick igång många tankar och frågor. Caset kommer vara med oss hela vårt traineeår och vi hoppas att du som läst lägger in 22 oktober 2020 i kalendern redan nu - då har vi vår presentation!

 

Vi som är med i årets traineeprogram är följande:
Övre raden från vänster: Sofia Norman - AF Gruppen, Matea Corkovic - Länsstyrelsen, Caroline Damm - Wästbygg, Ellen Brandt - Egnahemsbolaget, Sven Gross - Trafikkontoret, Christian Olsson - Västfastigheter, Mattis Lilja - PEAB Anläggning, Leo Lindegård - Fastighetskontoret, Sebastian Ömar Törnqvist - Partille Kommun.
Nedre raden: Angelica Lexell - Park och Naturförvaltningen, Anna Havdelin - Lokalförvaltningen, Elisabeth Skogelind - Stadsbyggnadskontoret, Fatima Haioty - Trafikkontoret, Najla Arpe - PEAB Anläggning, Hanna Schön - Krettslopp och Vatten.

 

På återseende!

 

Vid pennan,

Sofia Norman och Sven Gross

Sofia Norman och Sven Gross
FS6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Den andra september startade den sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 15 traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att främja samverkan och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Bakom initiativet står Centrum för Management i byggsektorn (CMB) samt Göteborgsregionen (GR). Intresset för programmet har varit stort redan från start och årets antagningsprocess utgjorde inget undantag, med över 700 sökande.

Programomgång 6 startade första veckan i september och under fredagen samma vecka kickades programmet igång ordentligt med en introduktionsdag för traineerna. Projektgruppen tillika traineerna presenterades för varandra och mycket information om programmets gång förmedlades. Introduktionsdagen avslutades med middag och bowling, där Trafikkontoret slutade på en ärofylld förstaplats.

Veckan därpå anordnades ett tvådagars internat för att starta den gemensamma grupprocessen. Framöver kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta på det stadsutvecklingscase som utgör en röd tråd genom hela traineeprogrammet. Under dessa dagar finns programmets processledare på plats för att ge stöd i såväl gruppens som den personliga utvecklingen.

Årets case presenterades för traineerna den 26 september av beställaren Älvstranden Utveckling AB och berör Skeppsbron. I samband med programmets avslutning den 22 oktober 2020 presenteras resultatet av casearbetet för cirka 200 nyfikna kollegor, tjänstemän, företagare m.fl.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten, Fastighetskontoret, Park och Naturförvaltningen), Partille Kommun, Peab, Västfastigheter, Wästbygg, Egnahemsbolaget, AF Gruppen samt Länsstyrelsen.

Bland traineerna som precis har startat sin resa är förväntningarna stora. Deltagande traineer är (fr. v. i bild) Sofia Norman, Matea Corkovic, Angelica Lexell, Caroline Damm, Ellen Brandt, Anna Havdelin, Sven Gross, Elisabeth Skogelind, Christian Olsson, Fatima Haioty, Mattis Lilja, Nalja Arpe, Leo Lindegård, Hanna Schön och Sebastian Ömar Törnqvist.

FS6

Nätverksträff för samverkan kring framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad

Nätverksträff för samverkan kring framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad

Hur når du ut till en ny generation av arbetssökande talanger? Vad kan ditt företag ta med sig från Framtidens Samhällsbyggare? Detta var några av de frågor som diskuterades den 4 september när ett fyrtiotal företagare deltog i en nätverksträff som Framtidens Samhällsbyggare bjudit in till.
Programmet för eftermiddagen bestod av en föreläsning kring Employer Branding, inspiration från traineer som gått programmet, en paneldiskussion och avslutande runda bordssamtal.

Bli mer attraktiv som arbetsgivare
Poyan Karimi, VD på OddWork, inledde med att berätta om Employer Branding och om hur ett företags kultur påverkar hur det uppfattas av nuvarande, tidigare och framtida anställda.

Poyan pekade på det viktiga i att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att arbeta med sin företagskultur, det vill säga de normer, värderingar och attityder som är grunden i företaget. Han gick även igenom olika metoder för hur man bäst når ut genom sociala medier.

Tankar kring utmaningar i branschen från programmets traineer
Lina Eriksson och Mohammed Daebes, före detta traineer på Framtidens Samhällsbyggare, presenterade därefter resultatet från en årlig nätverksträff där traineer från programmets samtliga programomgångar ses.

På träffen workshoppade traineerna fram lösningar på två utmaningar i branschen; stuprörstänkande och avståndet mellan strategisk planering och utförare.

”Konceptet med breddningar som finns inom programmet kan vara värdefullt även för seniora medarbetare,” sa Lina Eriksson apropå utmaningen med stuprörstänk. ”Det kan vara svårt på grund av debiterbara timmar, men ser man på det som en långsiktig investering har nog organisationen mer utbyte av att seniora bytte plats under en period eller genom arbetsskuggning.”

”För utmaningen med avståndet handlade vår diskussion mycket om beslut, när de tas och hur de tas”, berättade Mohammed Daebes. ”Beslut som är tagna – hur spårar man dem på ett enkelt vis om en annan person behöver hitta informationen? Det behövs ett system som gör att det går att gå tillbaka och se när ett beslut är taget och varför.”

Paneldiskussion kring utmaningarna
Därefter fortsatte diskussionen i en inspirationspanel. Fokus hamnade på fördelarna med den helhetssyn som traineerna i programmet får genom sina breddningar – och genom de andra traineerna.

”Under programmet guidar vi traineerna genom faserna de går igenom och arbetar med grupputvecklingsprocessen i grunden. De ska stångas i helgrupp, just för helhetsperspektivet” berättade Kristina Göthberg som är processledare på Framtidens Samhällsbyggare.

”Vi som varit med i programmet har ett vidare perspektiv och ett oerhört stort kontaktnät. Om vi undrar om något som någon i en annan roll vet så kan vi kontakta varandra” höll Lina Eriksson med om.

”Vi får en förståelse för hur de andra organisationerna fungerar; att arbeta som konsult eller som entreprenör. Jag har suttit på andra sidan bordet och vet hur det är” fyllde Mohammed Daebes i.

Bengt Christensson på CMB, som tillsammans med GR är initiativtagare till programmet, berättade att många handledare ofta säger: Varför kan inte jag gå ett sånt här program?

”Vi har ett sånt behov av bostäder och infrastruktur och måste bli bättre på att göra det tillsammans. Vi måste förstå varandras branscher och idéer och på ett år i Framtidens Samhällsbyggare får man tre års erfarenhet brukar vi säga ” avslutade Bengt paneldiskussionen med.

Avslutande runda bordssamtal
Träffen avslutades därefter med runda bordssamtal, där förtagarna och traineer från programmet tillsammans reflekterade över det de hört under dagen. Bland annat lyftes då breddning för seniora som en bra idé, tankar kring att feedback ofta är viktigt för att behålla medarbetare och att bilden av byggbranschen måste breddas för att locka fler medarbetare.

En grupp funderade kring hur man kan ge traineerna arbetsuppgifter som känns meningsfulla under breddningsperioderna. Bengt berättade då att de har sett exempel på att när den icke traditionella kompetensen kom in så insåg företaget att de behövde någon med just den kunskapen.

Är du intresserad av att vara en del (eller vara med) i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare? Läs mer på www.framtidenssamhallsbyggare.se

FS6

Framtidens Samhällsbyggare på VARM

Framtidens Samhällsbyggare på VARM

VARM, arbetsmarknadsmässan för samhällsbyggare på Chalmers, var i år mycket välbesökt och många tog chansen att höra mer om traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

I montern fanns både projektledare och flera av traineerna som började programmet nu under hösten. Ett antal tidigare traineer dök också upp under dagen då de nu stod som representanter i sina hemföretags montrar. Kära återseenden och intressanta diskussioner med studenter som funderar på att söka programmet i vår.

Här kan du se filmen från VARM-dagen

Bra att veta: 

  • Tjänsterna för omgång 6 av traineeprogrammet (med start september 2019) kommer att annonseras ut under perioden 11 februari till 8 mars 2019 här på hemsidan www.framtidenssamhallsbyggare.se
  • Mer info om vad programmet innebär hittar du under flikarna Om programmet  samt Vanliga frågor här på webben!
  • Vad säger traineerna själva om programmet? Se vår informationsbroschyr

Har du frågor du inte får svar på under Vanliga frågor kontakta andrea.kihl@goteborgsregionen.se, 0732-06 73 57

För företag och organisationer som vill delta i programmet 2019/2020 är det ännu inte försent att anmäla sig! Kontakta projektledare lena.sjostrand@goteborgsregionen.se, 0707-61 52 12 

FS6