En tid för reflektion

Hej bloggläsare!

Först och främst vill jag passa på att önska er ett gott nytt år. För så är det faktiskt, vi har gått in i ett nytt år,  2019. Detta hoppas och tror jag blir ett år som kommer att förändra oss traineer ganska mycket, både personligen och inom våra yrkesroller.

Jag heter Ebba och är anställd på Fastighetskontoret där jag arbetar som biträdande projektledare på avdelningen utveckling mark och byggnader. Vår främsta uppgift är att utveckla och förvalta mark och hus som ingår i kommunens markreserv samt att iordningsställa mark för exploatering genom att antingen riva byggnader eller avverka skog. Rollen som biträdande projektledare innebär att man är delaktig i hela byggprocessen från det att projektet handlas upp till slutbesiktning. Detta tycker jag är både kul och utmanande och jag hoppas på att kunna utvecklas i min roll under mitt år som trainee.

Just nu är vi inne i en period av julledighet och många av rummen på kontoren är tomma. Breddningsperiod ett har kommit halvvägs och jag befinner mig på Riksbyggen och deras avdelning bostad. Här har jag fått skugga de projektledare som jobbar med nyproduktion vilket har varit en del skillnad för mig som i vanliga fall jobbar med ombyggnad. Mina dagar här har hittills bestått av utbildningar, möten, besiktningar, platsbesök på projekt samt har jag varit med och träffat kunder som precis har flyttat in i helt nybyggda bostadsrätter. Det är minsann en häftig känsla att kliva in i en lägenhet som i storts sett bara hantverkare har varit i tidigare. Jag har även fått ett eget uppdrag som har inneburit en hel del informationssökning inom företaget och intervjuer med anställda. Ett uppdrag vars lärdom jag vet att jag också kan ta med mig tillbaka till mitt hemmaföretag. Bilden ovan visar en modell över ett av alla häftiga projekt som Riksbyggen jobbar med här i Göteborg.

Fyra månader av traineeprogrammet har nu gått och att få julledigt och kunna koppla av har varit väldigt skönt. Men det har också varit ett tillfälle för oss att stanna upp och reflektera över det vi går igenom. Att vara trainee är både jätteroligt men också tufft. Att vara ny på jobbet fyra gånger under fjorton månader är rätt påfrestande och därför tycker jag det är viktigt att påminna mig själv om vilken unik möjlighet det är att vara trainee. Genom att byta arbetsplats och lära känna nya personer och företag får vi både en större förståelse för varandra och men framför allt för branschen i helhet. Detta är en upplevelse jag antagligen inte kommer att få igen och därför är jag både glad och stolt över att jag fick möjlighet att göra detta efter min examen.

Ebba Edlund
Fastighetskontoret
FS5

Reflektion kring breddningsperiod

Reflektion kring breddningsperiod

Hej!

Hanna heter jag och i juni tog jag min examen i Väg och vattenbyggnadsteknik på Chalmers. Efter ett långt sommarlov började jag jobba på stadsbyggnadsenheten på Kretslopp och vatten. Där arbetar jag i plan- och exploateringsprojekt med vattenrelaterade frågor, som VA, dagvatten och skyfall. Men just nu är jag på breddning på Park och Naturförvaltning.

Breddningsperioderna är en stor del av programmet och också en av del delar jag tycker har varit väldigt givande. Inför breddningen pratade jag med mina kollegor på Kretslopp och vatten om vad det finns för kontaktytor mellan Kretslopp och vatten och Park och Naturförvaltningen, för att veta vad jag skulle fokusera på under min breddning. Under min breddning har jag därför fokuserat på hur träd och ledningar kan hanteras samt dagvatten och skyfallsfrågor utifrån ett Park och Naturperspektiv.

Jag känner att jag redan nu har lärt mig massor kring mina fokusområden men också Park och Naturförvaltningens syn på områdena. Det gör att jag kommer kunna förmedla något när jag kommer tillbaka till Kretslopp och vatten. Jag känner att breddningsperioden är en stor fördel i traineeprogrammet. Jag får chans att vara på flera olika organisationer och lära mig nya saker men också bidra till mer förståelse mellan förvaltningarna och samverkan i staden.

I traineegruppen arbetar vi förfullt. Förra veckan arbetade vi i traineegruppen fram en vision för vårt arbete. Det var en dag fylld av intensiva och intressanta diskussioner. Diskussionerna landade slutligen i ett konsensusbeslut om att detta är vår vision för vårt arbete:

“Vi ska inspirera aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen till ett hållbart och genomförbart stadsbyggande”

Nu är det knappt en vecka kvar till julledighet, från både arbete och traineearbete. Liksom många andra så ser jag fram emot att vara lite ledig och dessutom hinna smälta detta intensiva halvår. Jag har börjat jobba, hunnit vara ny på jobbet två gånger och lärt känna 14 nya vänner. Detta halvåret har varit väldigt givande och att vara med i traineeprogrammet är något jag är väldigt nöjd över. Jag ser verkligen fram emot nästa år och jag är extra spänd på hur lång vi i traineegruppen kommer komma i vår grupputveckling.

(bilden visar Skeppbron, vårt case, från ovan)

 

God Jul och gott nytt år!

Hanna Schön
Kretslopp och vatten
FS6