Från Trafikenhet till Trafikkontor

Jag som sitter bakom skärmen för detta inlägg heter Madelene och är anställd på Partille Kommun, SBK Trafikeneheten. Där är min titel gatuingenjör men jag har ganska snabbt fått en inriktning mot tidiga skeden och trafikplanering vilket jag tycker är väldigt kul att arbeta med! Eftersom jag är uppvuxen i Partille Kommun har jag med mig en förkärlek till kommunen in i arbetet, på gott och ont. I våras tog jag min examen från programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Jag är oerhört tacksam över att få vara en del av utvecklingen som sker i regionen, det händer så mycket! Extra tacksam är jag över att få kick-starta karriären som framtidens samhällsbyggare.

Just nu är vi, som nämnt i tidigare inlägg, ute på vår första breddningsperiod, där tanken är att vi ska få vidga våra vyer och skaffa oss olika perspektiv på samhällsbyggnadssektorn. Jag befinner mig på enhet Västlänken på Trafikkontoret, som är en del av Göteborgs stad. Där kombinerar jag skuggning med en egen uppgift som jag ska redovisa i slutet av min breddningsperiod. Skuggning innebär att jag får följa med min handledare, och i vissa fall även hennes chef, på möten där jag får en uppfattning om hur VLiS (Västlänken i Staden) arbetar och följer hur Stadens samarbete med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik ser ut. VLiS har i huvudsak två uppgifter; att samordna arbetet som programmets aktörer driver samt leda Stadens samverkan med externa aktörer som är involverade i arbetet med Västlänken.

Den största skillnaden på Trafikenheten på Partille Kommun och Trafikkontoret på Göteborgs Stad är skalan. Från totalt 10 personer på Trafikenheten i Partille Kommun till 400 personer på Trafikkontoret i Göteborgs Stad! Det är väldigt spännande att uppmärksamma skillnader och likheter i arbetssätt och organisationsstruktur för de olika kommunerna och vilken skillnad det är på utmaningar man stöter på i vardagen.

Generellt sett så jag har som trainee trivts väldigt bra på de båda arbetsplatser jag hunnit vara på. Båda mina handledare har varit engagerade och tyckt att handledarutbildningen som de fått gå varit kanon! Som ny på jobbet betyder det mycket att få ett varmt mottagande och alla har, trots att man har väldigt mycket att göra, haft en väldigt god inställning till traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Jag vill passa på att citera min chef: ”Man lär av att lära ut”.

Förutom att vara på breddningsperiod har vi nyligen haft utbildningsdagarna för december månad. Dagarna fokuserade på våra IPU-analyser och det redovisades vilka färger som var övervägande för varje individ och för hela gruppen. Under utbildningsdagarna leder våra processledare oss i övningar som kan vara värdefulla för vårt casearbete men även för oss som individer i våra karriärer. Återigen, jag är så glad att jag får starta min resa i byggbranschen som framtidens samhällsbyggare!

Madelene Abu Izam
Partille Kommun SBK Trafikenheten / Göteborgsstad Trafikkontoret, enhet västlänken

Förväntningarnas tid

Förväntningarnas tid

Har ni sett ut över byggnationerna vid Götaälvbron och tänkt ”Undrar vad de ska
bygga där?” Jag har. Flertalet gånger har spårvagnssamtalen handlat om vad
som kommer ske där vid brofästet.

Nu vet jag att 14 traineer från Framtidens Samhällsbyggare har fått detta område
som sitt Case, sitt samhällsbyggarprojekt att arbeta med under ett år. Här ska det
bli multifunktionella fastigheter för en levande stadsdel som är till för alla.

Förväntningarna är höga när Vasakronan presenterar uppdraget för oss. Vad ska
vi göra? Hur ska vi göra det? Idéerna ploppar upp och om ett år ska vi presentera
vårt resultat på ett Idéseminarium. Vi har just tagit emot ett spännande uppdrag.
Den här stadsdelen ska bli levande och vi ska bidra till det!

 

Jag som skriver heter Jonna Olsson, är från Hälsingland med bakgrund inom
handel och nyexaminerad energisystemingenjör. Jag är anställd som Teknisk
förvaltare inom VVS hos Västfastigheter och har fått en plats som trainee i 5e
omgången av Framtidens Samhällsbyggare.

Att söka till Framtidens Samhällsbyggare kändes självklart. Konceptet att få byta
arbetsplatser med varandra för att få ett branschöverskridande helhetsperspektiv
lockade mig. Möjligheten att bygga nätverk, förstå politikens och näringslivets
samverkan lockade. Framförallt lockade det att få medverka i ett
stadsplaneringsprojekt.

När vi lämnar Vasakronan är vi fyllda av ännu mer förväntan och iver. Vi är i startgroparna
men har redan hunnit med mycket. Utbildningsdagar. Internat där vi vänt ut och
in på oss själva, lyssnat, jobbat med grupputveckling, testat flera
kommunikationsverktyg och verkligen lärt känna varandra. Det är en härlig start
på en spännande fortsättning.

Jag slås av att detta är en vänlig grupp med höga ambitioner. Vi månar om
varandra och det känns tryggt och givande.

Numer när jag åker spårvagnen över Götaälvbron och spanar ut över
byggnationerna tänker jag ”Det här är vårt Case.” Detta är så häftigt.

Jonna Olsson
Teknisk förvaltare VVS, Västfastigheter
Omgång: