Mitt rum, ditt rum, allas rum

Jag är omtumlad. Under fredagen den 15 mars samlades tusentals människor i över hundra länder för en global klimatstrejk. I Göteborg samlades det människor i alla åldrar på Gustav Adolfs Torg för att vara del av denna världsrörelse. Ramsor rungade på torget och ett flertal talare ställde upp för att uttrycka sin frustration, rädsla och hopp om framtiden. Det var en blandad sinnesstämning över torget men det som var tydligt var att alla tillsammans ville verka för en bättre, mer hållbar värld.

Nästa gång jag tog mig till samma torg var det för en annan anledning. Det var för att sörja och visa solidaritet för de som föll offer av terrorattacken i Nya Zeeland. Och istället för rungande ramsor på torget så uttrycktes förtvivlan och sorg. Innan jag berättar vem jag är och vad jag gör vill jag här uttrycka min tacksamhet för de eldsjälar som hjälper till och arrangerar samlingar som visar på att vi människor kan vara enade över tid och rum mot gemensamma utmaningar. Det ni gör behövs och ni behövs, tack till er.

Under denna helg fick jag uppleva hur viktigt offentliga rum är i en stad. Det är i dessa rum som det ges möjlighet till möten bland människor med olika bakgrund och där man kan konversera, skratta, gråta och förstå varandra. Jag fick också inblick i hur viktigt det är för en stad att ha dessa rum tillgängliga.

Jag heter Mikael Bergqvist och är anställd som biträdande plansamordnare på Göteborgs Stads trafikkontor. Jag arbetar med detaljplaner och är ett kugghjul i ett större system som får staden att fungera mellan husen. Man kan säga att vi på trafikkontoret bedriver en verksamhet som endast uppmärksammas när det är problem i trafiken. Mina arbetsdagar spenderas med intressanta diskussioner och beslut och jag lär mig någonting nytt varje dag. I mitt arbete får jag vara med i tidigt stadie av den stadsutveckling som sker, jag får arbeta med komplexa frågor om hållbarhet i förhållande till hur man rör sig i staden. Det som jag är med och planerar påverkar och påverkas av mänskliga behov och tekniska innovationer. Utmaningarna inom samhällsbyggnad är intressanta och stimulerande men blir i många fall väldigt komplexa då vi bygger utifrån fler och fler behov.

Varje torsdag träffar jag resterande traineegrupp i Framtidens Samhällsbyggare och arbetar med vårt casearbete. Att vara trainee i Framtidens Samhällsbyggare är enligt mig den bästa möjliga start efter min utbildning. Bara på den korta tid som jag har varit trainee har jag fått ovärderliga perspektiv som hjälper mig och kommer att hjälpa mig långt framöver i mitt yrkesliv som samhällsbyggare.

Mina framtidsvisioner inom samhällsbyggnad och hållbarhet är positiva. Det kommer alltid finnas något att förbättra för att vår stads befolkning ska ha det så bra som möjligt.

Mikael Bergqvist
Bitr. plansamordnare Trafikkontoret
FS5

Tio månader in i programmet

Tio månader in i programmet

Vi är redan inne på den tionde månaden av traineeprogrammet. Flera av oss börjar blicka framemot semestern och stressen börjar krypa fram när vi inser att idéseminariet i slutet av oktober närmar sig med en rask fart. 

De senaste veckorna har haft en avgörande betydelse för vårt casearbete. Efter en avstämning med vår beställare Vasakronan har vi tagit flera viktiga steg framåt.Vi har avgränsat oss och formulerat arbetsmoment för de kommande månaderna fram till idéseminariet. För första gången känns det som att vi vet vad vi ska göra och nu väntar några månader av intensivt arbete för att hinna klart i tid.   

Att jobba tretton personer med ett projekt som i stort sett saknar ramar och en tydlig uppdragsbeskrivning har inte alltid varit en dans på rosor. Vid flera tillfällen har vi upplevt att vi har tagit ett steg fram och två steg bak. Men det är också detta som gör det till en spännande utmaning. Senare i arbetslivet kommer vi troligtvis aldrig jobba med projekt där vi behöver forma både mål, syfte, arbetssätt och projektorganisation på egen hand. Casearbetet ger oss dessutom möjlighet att testa olika roller i en projektorganisation och få tillfälle att öva på olika roller i ett tillåtande klimat. Jag hade till exempal ingen erfarenhet av att hålla i möten innan jag började i traineeprogrammet. Jag har nu upptäckt att jag trivs bra i ordföranderollen vilket ger mig en trygghet inför mina kommande möten som projektledare.

Häromveckan avslutade vi den andra breddningsperioden. Jag som i vanliga fall sitter på beställarsidan har fått möjlighet att delta i produktionen på PEAB Anläggning. Det har varit en otroligt givande period. Det har gett mig en större förståelse för samspelet mellan beställare och utförare samt en förståelse för de konsekvenser som kan uppstå i ett senare skede till följd av beslut som vi beställare tar. Under breddningsperioden har jag lärt känna många nya branschkollegor, om jag i framtiden har frågor kring betong eller markarbeten vet jag vilka jag kan vända mig till. Tack kollegorna på PEAB Anläggning och gruppen på projektet Glöstorpsskolan för två mycket trevliga och lärorika månader hos er.

Nu ser jag framemot några välbehövda semesterveckor och hoppas att vi ses på idéseminariet den 24 oktober!

Sofia Söderlund
Bitr Projektledare Mölndals stad
FS5