Sista månaden som trainee

Just nu är vi i FS4 mitt uppe i vår tredje och sista breddningsperiod! Jag som skriver heter Iris Hultgren och är för tillfället på breddning på Peab Anläggning, i projektet Olskroken Planskildhet. I vanliga fall jobbar jag på Trafikkontoret inom Göteborgs Stad och kontrasterna är stora, och intressanta, mellan att jobba hos en kommunal beställarorganisation jämfört med en privat entreprenör.

 

Olskroken Planskildhet är Peab Anläggnings största projekt, där även Infranord och WSP ingår i organisationen som tillsammans jobbar mot beställaren Trafikverket. Här sitter de flesta inblandade i projektet på samma platskontor. Förbi Olskroken går både person- och godståg och för att kunna öka antalet tåg som går in till centralstationen ska två nya spår byggas. För att alla spår ska få plats på samma yta, som dessutom omges av bilvägar, industrifastigheter och bostäder, måste spåren gå i olika plan med hjälp av nya järnvägsbroar. 

 

För mig som normalt sett jobbar som projektledare för gatuombyggnad inom mindre exploateringsprojekt är det väldigt lärorikt att vara i Olskroken där väldigt många jobbar med olika arbetsuppgifter inom samma projekt. Under mina veckor här har jag fått se flera olika områden som inköp, ekonomi, arbetsmiljö och tidsplanering. Allt hänger ihop och en persons arbete påverkar någon annans, vilket gör det tydligt hur viktigt det är med samverkan inom ett projekt. Just nu har jag flyttat ut i en byggbod där jag följer med arbetsledaren ute i produktionen, där morgonen började med inmätning av pålar som ska fungera som stöd för ett kommande järnvägsspår. Om det är något jag har uppskattat med mitt år som trainee inom framtidens samhällsbyggare är att jag verkligen fått uppleva flera olika sidor av byggbranschen och den bredd det medför.

 

Nu är det nästan exakt en månad kvar till FS4:s idéseminarium där vi visar bland annat resultatet av vårt casearbete samt avslutar 14 månaders traineeperiod. Mycket ska förberedas inför seminariet, manus ska skrivas, inköp ska planeras och vi ska öva på vår presentationsteknik. Jag känner mig lugn och övertygad om att gruppen tillsammans kommer att leverera ett idéseminarium värt att uppleva, vi ses den 26 oktober!

Iris Hultgren
FS4

Reflektion kring breddningsperiod

Reflektion kring breddningsperiod

Hej!

Hanna heter jag och i juni tog jag min examen i Väg och vattenbyggnadsteknik på Chalmers. Efter ett långt sommarlov började jag jobba på stadsbyggnadsenheten på Kretslopp och vatten. Där arbetar jag i plan- och exploateringsprojekt med vattenrelaterade frågor, som VA, dagvatten och skyfall. Men just nu är jag på breddning på Park och Naturförvaltning.

Breddningsperioderna är en stor del av programmet och också en av del delar jag tycker har varit väldigt givande. Inför breddningen pratade jag med mina kollegor på Kretslopp och vatten om vad det finns för kontaktytor mellan Kretslopp och vatten och Park och Naturförvaltningen, för att veta vad jag skulle fokusera på under min breddning. Under min breddning har jag därför fokuserat på hur träd och ledningar kan hanteras samt dagvatten och skyfallsfrågor utifrån ett Park och Naturperspektiv.

Jag känner att jag redan nu har lärt mig massor kring mina fokusområden men också Park och Naturförvaltningens syn på områdena. Det gör att jag kommer kunna förmedla något när jag kommer tillbaka till Kretslopp och vatten. Jag känner att breddningsperioden är en stor fördel i traineeprogrammet. Jag får chans att vara på flera olika organisationer och lära mig nya saker men också bidra till mer förståelse mellan förvaltningarna och samverkan i staden.

I traineegruppen arbetar vi förfullt. Förra veckan arbetade vi i traineegruppen fram en vision för vårt arbete. Det var en dag fylld av intensiva och intressanta diskussioner. Diskussionerna landade slutligen i ett konsensusbeslut om att detta är vår vision för vårt arbete:

“Vi ska inspirera aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen till ett hållbart och genomförbart stadsbyggande”

Nu är det knappt en vecka kvar till julledighet, från både arbete och traineearbete. Liksom många andra så ser jag fram emot att vara lite ledig och dessutom hinna smälta detta intensiva halvår. Jag har börjat jobba, hunnit vara ny på jobbet två gånger och lärt känna 14 nya vänner. Detta halvåret har varit väldigt givande och att vara med i traineeprogrammet är något jag är väldigt nöjd över. Jag ser verkligen fram emot nästa år och jag är extra spänd på hur lång vi i traineegruppen kommer komma i vår grupputveckling.

(bilden visar Skeppbron, vårt case, från ovan)

 

God Jul och gott nytt år!

Hanna Schön
Kretslopp och vatten
FS6