Första breddningen och Hamburg!

Hej! Jag som skriver den här gången heter Ellen och arbetar på Egnahemsbolaget. I juni tog jag examen från Chalmers och är nu civilingenjör inom Väg- och Vattenteknik. 

Just nu är vi två veckor in i första breddningen och det känns väldigt spännande och roligt! Jag som vanligtvis arbetar med husbyggnad har fått en riktig breddning eftersom jag är på Trafikkontoret i min första period och det är intressant att få se en helt annan del av samhällsbyggandet än vad jag är van vid. En sak som jag har lärt mig i programmet är att det är lika viktigt att lära sig vilka roller som finns på arbetsplatsen som det är att lära sig sina arbetsuppgifter. Därför försöker jag ta tillfället i akt och fråga runt så mycket som möjligt på min breddning. När man är ny på jobbet kan det vara svårt att känna sig produktiv och det är viktigt att förhålla sig till det. För att göra det försöker jag förhålla mig till två saker - att vara aktiv och att vara flexibel. För mig innebär detta att jag både kan vara deltagande och observerande, så länge jag tar ett medvetet val. Det innebär också att kunna vara anpassningsbar och hänga med på allt som låter intressant, även om det blir omständigt. Det är ett tankesätt som fungerar bra för mig och som jag kommer ta med mig till mina andra breddningar! 

I övrigt är vi fortfarande inne i fasen där vi lär oss om varandras olikheter och hur vi kan ge varandra feedback. Vi har genomfört ett personlighetstest och haft individuella samtal med processledarna, vilket var väldigt utvecklande. Jag märker att vi som grupp utvecklas mer och mer och det känns roligt att tänka på hur vi är med varandra nu jämfört med i september. Något som betyder mycket för mig är viljan från hela gruppen att umgås utanför jobbet. Det är inte sällan vi tar en AW, eller hittar på en annan aktivitet efter casedagarna och nu i veckan ska vi på julfika hemma hos en av traineerna. 

I caset känns det som att det både är full fart och som att det går långsamt. De dagar vi ses är intensiva men eftersom vi är i en långvarig process är det ibland svårt att lägga märke till våra framsteg. Vi håller just nu på med att få ut en riktning med caset och när det är gjort kommer vi kunna grotta oss ner i Skeppsbron på riktigt! En sista sak jag vill säga är - HAMBURG! Vår studieresa med FS6 kommer vara Hamburg och jag är så taggad på att åka dit! Jag tror det kommer göra mycket för vårt case att se en annan stad och kunna göra jämförelser. 

Allt detta hjälper till att hålla mig peppad i vintermörkret och snart är det jul! 

Hoppas ni följer oss på vår instagram Framtidenssamhallsbyggare där vi ger lite mer insikt i vår vardag.

 

Ellen Brandt
Egnahemsbolaget
FS6

Samma skola, olika glasögon!

Samma skola, olika glasögon!

Nytt år, nytt årtionde och också min tur att blogga här!

Jag som skriver heter Elisabeth Skogelind och är anställd  som planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad. Sedan min examen 2016 har jag hunnit arbeta tre år inom branschen som planarkitekt inom den kommunala sektorn. Jag är samhällsplanerare i grunden med en kombination av utbildningar från Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola (BTH).

Just nu befinner vi traineer oss i sluttampen av vår första breddningsperiod. Jag har fått äran att spendera min första breddning på Lokalförvaltningen (LF) där min tid har fördelats mellan tre av deras  större avdelningar - serviceavdelningen, projektavdelningen och fastighetsavdelningen.  Det som  har slagit mig sedan starten av min breddning på LF är hur stor förvaltningen är och hur många olika områden och tjänster som finns. Därför hade jag ingen aning om vilket lyckokast det var för min egen del, utifrån min egen roll som planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret att jag hamnade på LF. Under min breddning har jag haft många givande informella samtal på fika- och lunchraster, eller samtal i bilen på väg till/från möten och besiktningar. Jag har frågat, frågat och frågat och frågat igen. Mitt eget kontaktnät har verkligen breddats avsevärt. Men det tar det såklart också på krafterna att vara "ny på jobbet" så många gånger på så kort tid.  Men kul är det.

Sedan breddningsperiodens start i slutet av november har jag alltså växlat mellan arbetsplatser, avdelningar och enheter ett flertal gånger. Det gör att jag har fått en bra bild av "tidskedjan" inom förvaltningen. Jag har också fått möjligheten att träffa många olika verksamma inom förvaltningen som delat med sig av sina kunskaper och sina perspektiv. Det har  gett mig en stor insikt i olika aktörers roller och jag har fått se samhällsbyggnadsbranschen från andra perspektiv än mitt egna som planhandläggare.

Landamäreskolan på Hisingen är ett slående exempel på detta. Nya Landamäreskolan på Hisingen byggdes 2016. I slutet av Augusti 2019 var planavdelningen på stadsbyggnadskontoret på  busstur med "Tema Hisingen" och ett av stoppen på turen var nybyggda Landamäreskolan. 2017 blev skolan nominerad till Kasper Salin-priset. Nominerade till priset var hus som skapar mervärde i sin omgivning, antingen en ny eller förbättrad funktion eller startskott för nya stadsdelar. Förutom det präglas nominerade hus av hög kvalitet i idé och utförande. En skola som ett gott arkitektoniskt exempel var en av utgångspunkterna när planavdelningen besökte skolan.  Under min breddning har jag sedan dess fått möjligheten att se samma skola med helt andra glasögon.

Jag har fått en insikt i hur specialister på mark-utemiljö på LFs Fastighetsavdelning  som är med och synar utformningen av skolgårdar tänker kring allt från utformning av ur ett jämställdhetsperspektiv, till tillgång till olika typer av aktivitetszoner, val av markbeläggning, växter, lekredskap samt hur processen från förslag till färdig skolgård kan gå till. På serviceavdelningen fick jag följa med markingenjören som ansvarar för drift och underhåll på skolgården och fick en inblick i hur utformningen av utemiljöer kan påverka drift och skötsel. T.ex. hur en för smal gång kan försvåra skötseln och leda till handsopning och handskottning vilket även leder till stora driftkostnader. Samma skola men olika perspektiv och glasögon, även en skildring av hur verksamma i olika delar i processen  påverkas av varandra. Ett klockrent exempel på varför traineetiden och breddningsperioderna är så givande!

Elisabeth Skogelind
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
FS6