Snart dags för breddning!

Jag som skriver heter Christian Olsson och är anställd på Västfastigheter. Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare vilket till största del innefattar förvaltning och nybyggnation av regionens sjukhusbyggnader. Sedan starten i augusti har jag arbetat som biträdande projektledare i ett nybyggnadsprojekt för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset. Byggnaden om 34 000 kvm beräknas vara klar kring 2026 och projekteras i detta nu. Stora komplexa projekt innebär många utmaningar där internt och externt samarbete är grundbulten i projektets framfart. Omkring 10 000 bebisar föds årligen i Göteborg, hur många av dessa som väljer en framtid inom samhällsbyggnadbranschen får tiden  utvisa.

 

Tre månader har snart passerat sedan min anställning startade på Västfastigheter. Att lära känna kollegor, olika system och sätta sig in i projekt tar tid – om en vecka är vi traineer återigen nya på jobbet, då första breddningsperioden startar. För min del blir Egnahemsbolaget första breddningsplatsen. Utbytet pågår under åtta veckor, erfarenheter byts och vi lär av varandra. Förmånen att tidigt i arbetslivet få ett stort kontaktnät och en bred bild av samhällsbyggnadsbranschen genom breddningsperioder gör traineeprogrammet ”Framtidens samhällsbyggare” unikt och något jag verkligen ska ta tillvara på.

 

I traineegruppen ses vi en dag i veckan för att arbeta med Caseuppgiften från beställaren Älvstranden utvecklig. Strukturer börjar komma iordning och genom workshops försöker vi strukturera uppgiften. För att vi som grupp om 15 personer ska kunna samarbeta och leverera en så bra slutprodukt som möjligt är det viktigt att förståelsen för varandras olikheter finns och att olikheterna används till en styrka. Detta leder oss in på just effektiv feedback, som var temat på de senaste utbildningsdagarna arrangerade av Göteborgsregionen (GR). I traineegruppen gjorde vi övningar för att bli bättre på att alltid ge feedback enligt det översta steget i trappstegsmodellen som är bifogad med bild. 

 

För er som fortsätter följa bloggen presenteras snart destinationen på vår kommande studieresa, håll utkik!

 

 

Christian Olsson
FS6

Ledning och resultat

Ledning och resultat

Det är fredag, första veckan tillbaka efter semestern.

Det har varit en intensiv vecka där stort fokus legat på hemmaplan med uppföljning och återkoppling av arbetena som varit igång under semestern i projektet men också förberedelser för de arbeten och avslut som sker under de närmsta veckorna. Samtidigt så går traineegänget in i en fas av återigen förändrad tillvaro med breddning och ett samtidigt högt produktionstempo i caset.

 

Vi backar bandet och tar oss tillbaka till breddningsperiod två, en period som jag skulle spendera hos trafikkontoret. Dessvärre blev det inget med detta och jag gjorde istället min breddning internt i mitt projekt på Peab. Jag fick där både gå med entreprenadingenjörerna på blocket samt hänga med gänget som arbetar med kontraktsadministration och förändringshantering. Det var roligt att få göra saker som jag kände mig mer bekant med även om jag till viss del kunde sakna tempot och de framsteg som syns ute i produktion. Det är otroligt häftigt att stanna upp, reflektera och se hur alla olika roller i projektet samverkar och hur vi arbetar med olika saker men ändå gemensamt når resultat. Extra intressant tycker jag att det är utifrån ett ledningsperspektiv, då det gäller att göra rätt strategiskt för att maskineriet ska ånga på. Här drar jag också paralleller till hur vi i traineegänget organiserar oss och hur vi förändrar vår organisation för att skapa våra egna bästa förutsättningar för att nå resultat. Just en sådan förändring kom en dryg månad innan semestern, där vi började arbeta med en ledningsgrupp som leder och driver processen framåt, det finns olika funktioner för att stödja ledningsgruppen och vi har sedan hela gänget som besitter olika spetskompetenser. Organisationen i sig är inget revolutionerande, men det är väldigt intressant att reflektera kring vikten av ledning, både visionärt och interpersonellt, för att få en grupp att producera. Det ska bli särskilt intressant att få fortsätta reflektera och praktiskt få vara en del av detta, nu när semestern är över och vi snart skall leverera vårt resultat.

 

Det är en spännande tid som ligger framför oss och mig själv. Jag har haft mycket att göra i projektet Olskroken där vi närmar oss besiktningar. Traineegänget skall under tre intensiva dagar arbeta med förankringen av organisationen och aktiviteterna fram till slutseminariet. Samtidigt som detta har vi fortfarande en pandemi att förhålla oss till, vilket är oerhört utmanande men samtidigt stärkande. Så länge vi har ett klimat med hög tolerans, tillit och roligt med varandra, är ingenting omöjligt. Det är nyckeln till att vårt team når våra resultat.

 

Snart väntar ytterligare en breddningsperiod, där jag ska till Partille Kommun. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma till Partille och få många nya insikter och lärdomar.

 

 

M. Lilja

Peab Anläggning

 

 

*bilden är från gjutningen av vår första överbyggnad på Olskroksbron

Mattis Lilja
FS6