Snart dags för breddning!

Jag som skriver heter Christian Olsson och är anställd på Västfastigheter. Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare vilket till största del innefattar förvaltning och nybyggnation av regionens sjukhusbyggnader. Sedan starten i augusti har jag arbetat som biträdande projektledare i ett nybyggnadsprojekt för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset. Byggnaden om 34 000 kvm beräknas vara klar kring 2026 och projekteras i detta nu. Stora komplexa projekt innebär många utmaningar där internt och externt samarbete är grundbulten i projektets framfart. Omkring 10 000 bebisar föds årligen i Göteborg, hur många av dessa som väljer en framtid inom samhällsbyggnadbranschen får tiden  utvisa.

 

Tre månader har snart passerat sedan min anställning startade på Västfastigheter. Att lära känna kollegor, olika system och sätta sig in i projekt tar tid – om en vecka är vi traineer återigen nya på jobbet, då första breddningsperioden startar. För min del blir Egnahemsbolaget första breddningsplatsen. Utbytet pågår under åtta veckor, erfarenheter byts och vi lär av varandra. Förmånen att tidigt i arbetslivet få ett stort kontaktnät och en bred bild av samhällsbyggnadsbranschen genom breddningsperioder gör traineeprogrammet ”Framtidens samhällsbyggare” unikt och något jag verkligen ska ta tillvara på.

 

I traineegruppen ses vi en dag i veckan för att arbeta med Caseuppgiften från beställaren Älvstranden utvecklig. Strukturer börjar komma iordning och genom workshops försöker vi strukturera uppgiften. För att vi som grupp om 15 personer ska kunna samarbeta och leverera en så bra slutprodukt som möjligt är det viktigt att förståelsen för varandras olikheter finns och att olikheterna används till en styrka. Detta leder oss in på just effektiv feedback, som var temat på de senaste utbildningsdagarna arrangerade av Göteborgsregionen (GR). I traineegruppen gjorde vi övningar för att bli bättre på att alltid ge feedback enligt det översta steget i trappstegsmodellen som är bifogad med bild. 

 

För er som fortsätter följa bloggen presenteras snart destinationen på vår kommande studieresa, håll utkik!

 

 

Christian Olsson
FS6

Samma skola, olika glasögon!

Samma skola, olika glasögon!

Nytt år, nytt årtionde och också min tur att blogga här!

Jag som skriver heter Elisabeth Skogelind och är anställd  som planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad. Sedan min examen 2016 har jag hunnit arbeta tre år inom branschen som planarkitekt inom den kommunala sektorn. Jag är samhällsplanerare i grunden med en kombination av utbildningar från Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola (BTH).

Just nu befinner vi traineer oss i sluttampen av vår första breddningsperiod. Jag har fått äran att spendera min första breddning på Lokalförvaltningen (LF) där min tid har fördelats mellan tre av deras  större avdelningar - serviceavdelningen, projektavdelningen och fastighetsavdelningen.  Det som  har slagit mig sedan starten av min breddning på LF är hur stor förvaltningen är och hur många olika områden och tjänster som finns. Därför hade jag ingen aning om vilket lyckokast det var för min egen del, utifrån min egen roll som planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret att jag hamnade på LF. Under min breddning har jag haft många givande informella samtal på fika- och lunchraster, eller samtal i bilen på väg till/från möten och besiktningar. Jag har frågat, frågat och frågat och frågat igen. Mitt eget kontaktnät har verkligen breddats avsevärt. Men det tar det såklart också på krafterna att vara "ny på jobbet" så många gånger på så kort tid.  Men kul är det.

Sedan breddningsperiodens start i slutet av november har jag alltså växlat mellan arbetsplatser, avdelningar och enheter ett flertal gånger. Det gör att jag har fått en bra bild av "tidskedjan" inom förvaltningen. Jag har också fått möjligheten att träffa många olika verksamma inom förvaltningen som delat med sig av sina kunskaper och sina perspektiv. Det har  gett mig en stor insikt i olika aktörers roller och jag har fått se samhällsbyggnadsbranschen från andra perspektiv än mitt egna som planhandläggare.

Landamäreskolan på Hisingen är ett slående exempel på detta. Nya Landamäreskolan på Hisingen byggdes 2016. I slutet av Augusti 2019 var planavdelningen på stadsbyggnadskontoret på  busstur med "Tema Hisingen" och ett av stoppen på turen var nybyggda Landamäreskolan. 2017 blev skolan nominerad till Kasper Salin-priset. Nominerade till priset var hus som skapar mervärde i sin omgivning, antingen en ny eller förbättrad funktion eller startskott för nya stadsdelar. Förutom det präglas nominerade hus av hög kvalitet i idé och utförande. En skola som ett gott arkitektoniskt exempel var en av utgångspunkterna när planavdelningen besökte skolan.  Under min breddning har jag sedan dess fått möjligheten att se samma skola med helt andra glasögon.

Jag har fått en insikt i hur specialister på mark-utemiljö på LFs Fastighetsavdelning  som är med och synar utformningen av skolgårdar tänker kring allt från utformning av ur ett jämställdhetsperspektiv, till tillgång till olika typer av aktivitetszoner, val av markbeläggning, växter, lekredskap samt hur processen från förslag till färdig skolgård kan gå till. På serviceavdelningen fick jag följa med markingenjören som ansvarar för drift och underhåll på skolgården och fick en inblick i hur utformningen av utemiljöer kan påverka drift och skötsel. T.ex. hur en för smal gång kan försvåra skötseln och leda till handsopning och handskottning vilket även leder till stora driftkostnader. Samma skola men olika perspektiv och glasögon, även en skildring av hur verksamma i olika delar i processen  påverkas av varandra. Ett klockrent exempel på varför traineetiden och breddningsperioderna är så givande!

Elisabeth Skogelind
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
FS6