Studieresa med FS7

Hej,

 

Årets traineeprogram har minst sagt varit både unikt och utmanande. Med hänsyn till Covid-19 har casearbete, workshops, föreläsningar, breddningar m.m. till stora delar genomförts digitalt vilket öppnat upp för nya möjligheter. Genom accelererad digitalisering samverkar branschkollegor över hela världen och delar kunskap till en allt bredare publik. Veckans bloggare heter Carl-Fredrik Beijer och jag arbetar till vardags i Mölndals stad som exploateringsingenjör. Arbetar med kommunens markinnehav och deltar i detaljplaneprocessen, avtalsförhandlingar, lantmäteriförrättningar m.m. Får energi av projektens komplexitet och ett gott samarbete med kollegor. 

 

Casearbetet är i full gång där vi just nu arbetar agilt inom olika fördjupningar. Vi utreder innovation, hållbar utveckling och framtidens lokaler genom att bl.a studera material och hålla intervjuer. Vidare anordnas varje år en studieresa i syfte inspireras och utveckla gruppens dynamik. Vår studieresa hölls digitalt med spännande föreläsningar och diskussioner med Virtual Gothenburg Lab, Petter Bengtsson om Zynka, Ton Venhoeven om Transit-oriented development, Lars Albinsson om medborgardialog och Torbjörn Lindstedt om Business Improvement Districts. Avslutningsvis träffades vi i strålande sol för korvgrillning i Änggårdsbergen, Mölndal. De perspektiv vi får med från studiebesöken kommer vara enormt nyttiga i fortsatt arbete och energin av att träffa gänget är bestående. 

 

Tack för denna gång och på återseende, 

Carl-Fredrik Beijer
FS7

SNART DAGS FÖR ANDRA BREDDNINGEN

SNART DAGS FÖR ANDRA BREDDNINGEN

Det börjar närma sig påsk och även den andra breddningsperioden för oss traineer. Jag, Lovisa, ser väldigt mycket fram emot en lärorik period på Peab Anläggning!

Case-arbetet går framåt. Det känns som att vi har hittat ett bra arbetsflow och kommit igång med de ämnen som vi fördjupar oss i. Något som ger mig väldigt mycket energi och motivation för caset är alla engagerade och kunniga personer som vi har kommit i kontakt med - både inom samhällsbyggnadsbranschen men också andra branscher.

I början av oktober förra året (2020) gjorde vi traineer en Harrisson Assessment som mäter ens beteende tendenser, intressen och preferenser. Syftet är att bättre förstå sina styrkor, bästa roller och potentiella "urspårare" vilket är viktigt för både sin personliga utveckling och gruppens.

I höstas gick vi igenom den första delen av resultatet som handlade om egenskaper för att förstå drivkrafter - vilka typer av uppgifter som ger energi och vilka som tar. 

Förra veckan hade vi individuella samtal om resultatet från den andra delen av testet - paradoxer. Ett par paradoxala egenskaper kan framstå som varandras motsatser men är i själva verket kompletterande och synergistiska, så länge de är i balans. Är den ena egenskapen starkare än dess paradox-par kan denna bli en så kallad "urspårare" under stress. Ett exempel är att man får ett tolerant beteende då man har högt på varm/empatisk ("tendensen att uttrycka positiva känslor och samhörighet med andra") men lågt på verkställighet ("tendensen att ställa krav på att uppställda regler följs"). Under stress kan beteendet slå över och man kan istället reagera med att vara hård.

Det är alltid intressant att få bättre förståelse kring beteenden, och för min del att se utvecklingen inom vissa områden sedan jag gjorde testet i höstas. 

Allt gott,

Lovisa Persson
/Bitr. Projektledare, Akademiska Hus
FS7