Utmana dig själv

Hej!

Denna gång är det min, Mattis Liljas tur att få skriva för traineebloggen och jag skulle vilja dela med mig av några reflektioner hittills under programmet. Jag tog min examen från Affärsutveckling & Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers sommaren 2019 och började omgående arbeta på Peab Anläggning i projektet E01 Olskroken Planskildhet. När traineeprogrammet påbörjades var jag kvar i samma projekt fram till att jag började på AF Gruppen, som är min första breddningsperiod.

Att just jag skulle hamna i produktion var inte självklart. När jag påbörjade mina studier hade jag ingen klar bild om vad jag ville göra efter examen, men jag visste en sak: jag skulle inte under några omständigheter vara ute i regn med varselkläder och hjälm. Under min sista termin förändrades mycket och jag fick ökad förståelse för hur viktigt det är att få med sig produktionen i andra yrkesroller i branschen. Detta resulterade tillslut att jag efter examen tog mig ann utmaningen och stod där i sommarvärmen med varselkläder och hjälm, omringad av lera, armering och betong samtidigt som jag hade väldigt roligt. Att jag dessutom skulle få möjligheten att via ett traineeprogram testa flera olika yrkesroller och således få ännu fler intryck och erfarenheter var som att vinna på jackpot. Därför skulle jag vilja vända mig till alla som är tveksamma eller övertygade om vad de inte vill: utmana dig själv och dina fördomar, att börja i produktionen och skapa förståelse för människorna, arbetsuppgifterna och problemen kommer ge insikter till vad du än vill göra i branschen sedan. Du kommer få många lärdomar och samtidigt ha väldigt roligt med kollegor och med dina arbetsuppgifter.

Lärdomarna och reflektionerna från Peab är många, men det jag främst kommer ta med mig i vidare i traineeprogram och yrkesliv är ödmjukhet och respekt för alla yrkesverksamma personer i branschen. Alla spelar en roll i ett oerhört stort och komplext pussel, där allas egenskaper behövs för att skapa helheten. Jag är oerhört imponerad över de människor som utför arbetet, de som leder det arbetet, de som planerar, de som beräknar och de som i slutändan ser till att vi kan lämna över en färdig produkt. Att se och förstå samspelet är något jag kommer fortsätta utforska under programmet.

Slutligen vill jag också dela med mig av hur imponerad jag är över Peabs värdegrund (JUPP) och hur den lyckats implementeras i en sådan stor organisation. JUPP står för, Jordnära, Utvecklande, Personliga & Pålitliga och dessa med deras innebörd är något jag upplevt som väldigt närvarande från det att jag började på Peab. För detta vill jag tacka gänget på block Bro.

 

(Syntolkning: På bilden genomförs en gemensam lunchgrillning med kollegor från block Bro i varselkläder.)

Mattis Lilja
FS6

Ledning och resultat

Ledning och resultat

Det är fredag, första veckan tillbaka efter semestern.

Det har varit en intensiv vecka där stort fokus legat på hemmaplan med uppföljning och återkoppling av arbetena som varit igång under semestern i projektet men också förberedelser för de arbeten och avslut som sker under de närmsta veckorna. Samtidigt så går traineegänget in i en fas av återigen förändrad tillvaro med breddning och ett samtidigt högt produktionstempo i caset.

 

Vi backar bandet och tar oss tillbaka till breddningsperiod två, en period som jag skulle spendera hos trafikkontoret. Dessvärre blev det inget med detta och jag gjorde istället min breddning internt i mitt projekt på Peab. Jag fick där både gå med entreprenadingenjörerna på blocket samt hänga med gänget som arbetar med kontraktsadministration och förändringshantering. Det var roligt att få göra saker som jag kände mig mer bekant med även om jag till viss del kunde sakna tempot och de framsteg som syns ute i produktion. Det är otroligt häftigt att stanna upp, reflektera och se hur alla olika roller i projektet samverkar och hur vi arbetar med olika saker men ändå gemensamt når resultat. Extra intressant tycker jag att det är utifrån ett ledningsperspektiv, då det gäller att göra rätt strategiskt för att maskineriet ska ånga på. Här drar jag också paralleller till hur vi i traineegänget organiserar oss och hur vi förändrar vår organisation för att skapa våra egna bästa förutsättningar för att nå resultat. Just en sådan förändring kom en dryg månad innan semestern, där vi började arbeta med en ledningsgrupp som leder och driver processen framåt, det finns olika funktioner för att stödja ledningsgruppen och vi har sedan hela gänget som besitter olika spetskompetenser. Organisationen i sig är inget revolutionerande, men det är väldigt intressant att reflektera kring vikten av ledning, både visionärt och interpersonellt, för att få en grupp att producera. Det ska bli särskilt intressant att få fortsätta reflektera och praktiskt få vara en del av detta, nu när semestern är över och vi snart skall leverera vårt resultat.

 

Det är en spännande tid som ligger framför oss och mig själv. Jag har haft mycket att göra i projektet Olskroken där vi närmar oss besiktningar. Traineegänget skall under tre intensiva dagar arbeta med förankringen av organisationen och aktiviteterna fram till slutseminariet. Samtidigt som detta har vi fortfarande en pandemi att förhålla oss till, vilket är oerhört utmanande men samtidigt stärkande. Så länge vi har ett klimat med hög tolerans, tillit och roligt med varandra, är ingenting omöjligt. Det är nyckeln till att vårt team når våra resultat.

 

Snart väntar ytterligare en breddningsperiod, där jag ska till Partille Kommun. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma till Partille och få många nya insikter och lärdomar.

 

 

M. Lilja

Peab Anläggning

 

 

*bilden är från gjutningen av vår första överbyggnad på Olskroksbron

Mattis Lilja
FS6