Utmana dig själv

Hej!

Denna gång är det min, Mattis Liljas tur att få skriva för traineebloggen och jag skulle vilja dela med mig av några reflektioner hittills under programmet. Jag tog min examen från Affärsutveckling & Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers sommaren 2019 och började omgående arbeta på Peab Anläggning i projektet E01 Olskroken Planskildhet. När traineeprogrammet påbörjades var jag kvar i samma projekt fram till att jag började på AF Gruppen, som är min första breddningsperiod.

Att just jag skulle hamna i produktion var inte självklart. När jag påbörjade mina studier hade jag ingen klar bild om vad jag ville göra efter examen, men jag visste en sak: jag skulle inte under några omständigheter vara ute i regn med varselkläder och hjälm. Under min sista termin förändrades mycket och jag fick ökad förståelse för hur viktigt det är att få med sig produktionen i andra yrkesroller i branschen. Detta resulterade tillslut att jag efter examen tog mig ann utmaningen och stod där i sommarvärmen med varselkläder och hjälm, omringad av lera, armering och betong samtidigt som jag hade väldigt roligt. Att jag dessutom skulle få möjligheten att via ett traineeprogram testa flera olika yrkesroller och således få ännu fler intryck och erfarenheter var som att vinna på jackpot. Därför skulle jag vilja vända mig till alla som är tveksamma eller övertygade om vad de inte vill: utmana dig själv och dina fördomar, att börja i produktionen och skapa förståelse för människorna, arbetsuppgifterna och problemen kommer ge insikter till vad du än vill göra i branschen sedan. Du kommer få många lärdomar och samtidigt ha väldigt roligt med kollegor och med dina arbetsuppgifter.

Lärdomarna och reflektionerna från Peab är många, men det jag främst kommer ta med mig i vidare i traineeprogram och yrkesliv är ödmjukhet och respekt för alla yrkesverksamma personer i branschen. Alla spelar en roll i ett oerhört stort och komplext pussel, där allas egenskaper behövs för att skapa helheten. Jag är oerhört imponerad över de människor som utför arbetet, de som leder det arbetet, de som planerar, de som beräknar och de som i slutändan ser till att vi kan lämna över en färdig produkt. Att se och förstå samspelet är något jag kommer fortsätta utforska under programmet.

Slutligen vill jag också dela med mig av hur imponerad jag är över Peabs värdegrund (JUPP) och hur den lyckats implementeras i en sådan stor organisation. JUPP står för, Jordnära, Utvecklande, Personliga & Pålitliga och dessa med deras innebörd är något jag upplevt som väldigt närvarande från det att jag började på Peab. För detta vill jag tacka gänget på block Bro.

 

(Syntolkning: På bilden genomförs en gemensam lunchgrillning med kollegor från block Bro i varselkläder.)

Mattis Lilja
FS6

Samma skola, olika glasögon!

Samma skola, olika glasögon!

Nytt år, nytt årtionde och också min tur att blogga här!

Jag som skriver heter Elisabeth Skogelind och är anställd  som planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad. Sedan min examen 2016 har jag hunnit arbeta tre år inom branschen som planarkitekt inom den kommunala sektorn. Jag är samhällsplanerare i grunden med en kombination av utbildningar från Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola (BTH).

Just nu befinner vi traineer oss i sluttampen av vår första breddningsperiod. Jag har fått äran att spendera min första breddning på Lokalförvaltningen (LF) där min tid har fördelats mellan tre av deras  större avdelningar - serviceavdelningen, projektavdelningen och fastighetsavdelningen.  Det som  har slagit mig sedan starten av min breddning på LF är hur stor förvaltningen är och hur många olika områden och tjänster som finns. Därför hade jag ingen aning om vilket lyckokast det var för min egen del, utifrån min egen roll som planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret att jag hamnade på LF. Under min breddning har jag haft många givande informella samtal på fika- och lunchraster, eller samtal i bilen på väg till/från möten och besiktningar. Jag har frågat, frågat och frågat och frågat igen. Mitt eget kontaktnät har verkligen breddats avsevärt. Men det tar det såklart också på krafterna att vara "ny på jobbet" så många gånger på så kort tid.  Men kul är det.

Sedan breddningsperiodens start i slutet av november har jag alltså växlat mellan arbetsplatser, avdelningar och enheter ett flertal gånger. Det gör att jag har fått en bra bild av "tidskedjan" inom förvaltningen. Jag har också fått möjligheten att träffa många olika verksamma inom förvaltningen som delat med sig av sina kunskaper och sina perspektiv. Det har  gett mig en stor insikt i olika aktörers roller och jag har fått se samhällsbyggnadsbranschen från andra perspektiv än mitt egna som planhandläggare.

Landamäreskolan på Hisingen är ett slående exempel på detta. Nya Landamäreskolan på Hisingen byggdes 2016. I slutet av Augusti 2019 var planavdelningen på stadsbyggnadskontoret på  busstur med "Tema Hisingen" och ett av stoppen på turen var nybyggda Landamäreskolan. 2017 blev skolan nominerad till Kasper Salin-priset. Nominerade till priset var hus som skapar mervärde i sin omgivning, antingen en ny eller förbättrad funktion eller startskott för nya stadsdelar. Förutom det präglas nominerade hus av hög kvalitet i idé och utförande. En skola som ett gott arkitektoniskt exempel var en av utgångspunkterna när planavdelningen besökte skolan.  Under min breddning har jag sedan dess fått möjligheten att se samma skola med helt andra glasögon.

Jag har fått en insikt i hur specialister på mark-utemiljö på LFs Fastighetsavdelning  som är med och synar utformningen av skolgårdar tänker kring allt från utformning av ur ett jämställdhetsperspektiv, till tillgång till olika typer av aktivitetszoner, val av markbeläggning, växter, lekredskap samt hur processen från förslag till färdig skolgård kan gå till. På serviceavdelningen fick jag följa med markingenjören som ansvarar för drift och underhåll på skolgården och fick en inblick i hur utformningen av utemiljöer kan påverka drift och skötsel. T.ex. hur en för smal gång kan försvåra skötseln och leda till handsopning och handskottning vilket även leder till stora driftkostnader. Samma skola men olika perspektiv och glasögon, även en skildring av hur verksamma i olika delar i processen  påverkas av varandra. Ett klockrent exempel på varför traineetiden och breddningsperioderna är så givande!

Elisabeth Skogelind
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
FS6