Ansök till traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Är du i början av din karriär inom samhällsbyggnad? Genom traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare får du en tillsvidareanställning och erfarenheter, kunskaper och ett kontaktnät som gör dig till en nyckelperson i branschen. I programomgång 8 med start 1 september 2021 deltar Göteborgs Stad (Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Trafikkontoret och Fastighetskontoret), Peab, Kungsbacka kommun, Härryda kommun, Alingsås kommun och HIGAB. Annonserna till respektive tjänst finns på startsidan. Ansök senast den 19 mars! 

– Framtidens Samhällsbyggare innebär en unik möjlighet för mig som nyexaminerad att få lära mig branschen genom breddningsperioder på olika företag. På företagen kommer jag knyta värdefulla kontakter och lära mig se de olika perspektiven. Parallellt med detta arbetar traineegruppen med ett case om stadsutveckling samt går en grupp- och individutbildning, något jag ser fram emot för att utveckla mitt personliga ledarskap. Mycket som händer – precis som det ska vara! - Sofia Norman, trainee programomgång 6, Arbetsledare AF Gruppen 

– För mig som nyutexaminerad arkitekt erbjuder Framtidens Samhällsbyggare en möjlighet att fördjupa förståelsen för hur olika aktörer förhåller sig till varandra och samarbetar. Givetvis med fokus på att hitta potential för förbättring. Breddningsperioder på olika organisationer och företag ger värdefull praktisk erfarenhet och en gemensam fallstudie går som en röd tråd genom utbildningen. - Naji Shabarek, trainee programomgång 5, Arkitekt White Arkitekter i Göteborg

 

FS7

Storslagen avslutning när traineerna presenterade sitt casearbete

Storslagen avslutning när traineerna presenterade sitt casearbete

Under torsdagen den 22 oktober 2020 presenterade traineerna i Framtidens Samhällsbyggare 6 sitt casearbete om Skeppsbron under det avslutande Idéseminariet. I och med rådande omständigheter fanns en mindre skara om 50 personer på plats fysiskt i lokalen på Folkets Hus, men en desto större skara såg Idéseminariet via länk med hjälp av ett kamerateam på plats. Att livesända Idéseminariet har möjliggjort att nå ut till än fler personer i branschen och presentationen har i detta nu över 900 visningar. Se filmen här via Youtube →

"Lös knuten Skeppsbron!" var uppdraget traineerna fick presenterat för sig från beställaren Älvstranden Utveckling under hösten 2019. Under torsdagens Idéseminarium presenterade traineerna casearbetet utifrån målet att "Vi ska inspirera aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen till ett hållbart och genomförbart stadsbyggande" och tre frågeställningar: Varför har Skeppsbron inte byggts? Vad är vägen framåt för Skeppsbron? Och Hur vill vi att framtidens samhällsbyggande ska vara? Utifrån dessa frågeställningar beskrev traineerna på ett mycket konkret och pedagogiskt sätt bakgrunden och problematiken kring projektet Skeppsbron, som visat sig handla om så mycket mer än bara Skeppsbron. 

– Det har handlat om att lyfta fram en ny spelplan, med förutsättningar som gör att dessa knutar undviks i framtiden. Att vi i framtiden inte ska hamna i en sådan situation som vi befinner oss i just idag.

Så avslutar traineerna presentationen, och frågan om hur de vill att framtidens samhällsbyggande ska vara. Med efterföljande filmvisning av området Skeppsbron till musiken av Carola Häggkvist "Säg mig var du står" blev det inget annat än ett praktfullt avslut på casearbetet såväl som traineeprogrammet. 

Nu kan du läsa om hur de gjorde genom att ladda ner deras Caserapport

FS6