Traineernas digitala studieresa

Ett traditionsenligt moment i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare är den årliga studieresan som genomförs i februari varje programomgång. Precis som mycket annat under det senaste året blev denna studieresa annorlunda - och digital. 

Syftet med studieresan för traineerna är att samla inspiration och få nya insikter till det stadsutvecklingscase de arbetar med under programmet, samt utveckla traineegruppens dynamik. Årets casebeställare Jernhusen AB har förmedlat en frågeställning för traineerna att sätta tänderna i; Vad innehåller framtidens stad runt centralstationer? Därtill ska traineerna fundera kring hur man kan leda stadsutveckling i en föränderlig värld med hänsyn till exempelvis digitalisering. För att finna inspiration till casearbetet valde traineerna att bland annat besöka Virtual Gothenburg Lab​, VenhoevenCS och Zynka BIM m.fl. 

En digital studieresa innebar både fördelar och nackdelar. En fördel är att gruppen fick förmånen att boka studiebesök på olika orter och därmed få en bredd av personer och företag för inspiration, något som hade begränsats vid en fysisk träff till ett specifikt geografiskt område. Nackdelen är den självklara; att inte få möta intressanta föreläsare och besöka spännande platser fysiskt. Syftet om att stärka gruppens dynamik och personliga relationer löste traineerna genom att mötas upp i Änggårdsbergen för utomhusaktivitet.

Läs mer om traineernas studiebesök i deras Reserapport

FS7

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 8

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 8

Den 1 september startade den åttonde omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Tio traineer började då som anställda på sina respektive arbetsplatser, och nu väntar 14 månader av nya utmaningar och erfarenheter.

Programmets projektledare Helene Stensson, processledare Malin Larsson och Ann-Katrine Engström, samt CMB:s vd Carina Bohm hälsade traineerna välkomna under introduktionsdagen den 3 september.

– Ni kommer alltså att vara nya på jobbet fyra gånger under ett år – och det kommer att vara en utmaning, säger Ann-Katrine Engström, processledare på Göteborgsregionen. Men ni kommer också lära er väldigt mycket, och ni kommer att kunna tillföra väldigt mycket hos de organisationer ni arbetar i.

Utöver att traineerna introducerades för varandra och fick information om programmets upplägg och innehåll så fick de även veta lite om det case de tillsammans ska arbeta med under de kommande 14 månaderna. Casearbetet kommer i år att genomföras i samarbete med Castellum och kommer att beröra utmaningar kopplade till projektet Gateway Säve.

Härnäst väntar två heldagar i mitten av september för att starta den gemensamma grupprocessen. Efter detta kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta med sitt casearbete, som utgör den röda tråden genom hela traineeprogrammet och som gruppen kommer att presentera i samband med programmets avslutning den 20 oktober 2022.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är: Peab, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Härryda kommun, Alingsås kommun, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad, Kungsbacka kommun, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

Text och foto: Ulrika Håård

Gruppbild FS8:
Bakre raden från vänster: Alfred Kindberg, Peab, Johanna Pettersson, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Jacob Edwijn, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Linnéa Bergkvist, Härryda kommun, Jenny Andersson, Alingsås kommun, Ellen Svärd, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad. Främre raden från vänster: Gabriella Josefsson, Kungsbacka kommun, Johannes Böhm, Härryda kommun, Rebecca Strutz, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad. (Frånvarande: Hedvig Haraldsdotter, HIGAB.)

FS7