Sista månaden som trainee

Just nu är vi i FS4 mitt uppe i vår tredje och sista breddningsperiod! Jag som skriver heter Iris Hultgren och är för tillfället på breddning på Peab Anläggning, i projektet Olskroken Planskildhet. I vanliga fall jobbar jag på Trafikkontoret inom Göteborgs Stad och kontrasterna är stora, och intressanta, mellan att jobba hos en kommunal beställarorganisation jämfört med en privat entreprenör.

 

Olskroken Planskildhet är Peab Anläggnings största projekt, där även Infranord och WSP ingår i organisationen som tillsammans jobbar mot beställaren Trafikverket. Här sitter de flesta inblandade i projektet på samma platskontor. Förbi Olskroken går både person- och godståg och för att kunna öka antalet tåg som går in till centralstationen ska två nya spår byggas. För att alla spår ska få plats på samma yta, som dessutom omges av bilvägar, industrifastigheter och bostäder, måste spåren gå i olika plan med hjälp av nya järnvägsbroar. 

 

För mig som normalt sett jobbar som projektledare för gatuombyggnad inom mindre exploateringsprojekt är det väldigt lärorikt att vara i Olskroken där väldigt många jobbar med olika arbetsuppgifter inom samma projekt. Under mina veckor här har jag fått se flera olika områden som inköp, ekonomi, arbetsmiljö och tidsplanering. Allt hänger ihop och en persons arbete påverkar någon annans, vilket gör det tydligt hur viktigt det är med samverkan inom ett projekt. Just nu har jag flyttat ut i en byggbod där jag följer med arbetsledaren ute i produktionen, där morgonen började med inmätning av pålar som ska fungera som stöd för ett kommande järnvägsspår. Om det är något jag har uppskattat med mitt år som trainee inom framtidens samhällsbyggare är att jag verkligen fått uppleva flera olika sidor av byggbranschen och den bredd det medför.

 

Nu är det nästan exakt en månad kvar till FS4:s idéseminarium där vi visar bland annat resultatet av vårt casearbete samt avslutar 14 månaders traineeperiod. Mycket ska förberedas inför seminariet, manus ska skrivas, inköp ska planeras och vi ska öva på vår presentationsteknik. Jag känner mig lugn och övertygad om att gruppen tillsammans kommer att leverera ett idéseminarium värt att uppleva, vi ses den 26 oktober!

Iris Hultgren
FS4

Utmana dig själv

Utmana dig själv

Hej!

Denna gång är det min, Mattis Liljas tur att få skriva för traineebloggen och jag skulle vilja dela med mig av några reflektioner hittills under programmet. Jag tog min examen från Affärsutveckling & Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers sommaren 2019 och började omgående arbeta på Peab Anläggning i projektet E01 Olskroken Planskildhet. När traineeprogrammet påbörjades var jag kvar i samma projekt fram till att jag började på AF Gruppen, som är min första breddningsperiod.

Att just jag skulle hamna i produktion var inte självklart. När jag påbörjade mina studier hade jag ingen klar bild om vad jag ville göra efter examen, men jag visste en sak: jag skulle inte under några omständigheter vara ute i regn med varselkläder och hjälm. Under min sista termin förändrades mycket och jag fick ökad förståelse för hur viktigt det är att få med sig produktionen i andra yrkesroller i branschen. Detta resulterade tillslut att jag efter examen tog mig ann utmaningen och stod där i sommarvärmen med varselkläder och hjälm, omringad av lera, armering och betong samtidigt som jag hade väldigt roligt. Att jag dessutom skulle få möjligheten att via ett traineeprogram testa flera olika yrkesroller och således få ännu fler intryck och erfarenheter var som att vinna på jackpot. Därför skulle jag vilja vända mig till alla som är tveksamma eller övertygade om vad de inte vill: utmana dig själv och dina fördomar, att börja i produktionen och skapa förståelse för människorna, arbetsuppgifterna och problemen kommer ge insikter till vad du än vill göra i branschen sedan. Du kommer få många lärdomar och samtidigt ha väldigt roligt med kollegor och med dina arbetsuppgifter.

Lärdomarna och reflektionerna från Peab är många, men det jag främst kommer ta med mig i vidare i traineeprogram och yrkesliv är ödmjukhet och respekt för alla yrkesverksamma personer i branschen. Alla spelar en roll i ett oerhört stort och komplext pussel, där allas egenskaper behövs för att skapa helheten. Jag är oerhört imponerad över de människor som utför arbetet, de som leder det arbetet, de som planerar, de som beräknar och de som i slutändan ser till att vi kan lämna över en färdig produkt. Att se och förstå samspelet är något jag kommer fortsätta utforska under programmet.

Slutligen vill jag också dela med mig av hur imponerad jag är över Peabs värdegrund (JUPP) och hur den lyckats implementeras i en sådan stor organisation. JUPP står för, Jordnära, Utvecklande, Personliga & Pålitliga och dessa med deras innebörd är något jag upplevt som väldigt närvarande från det att jag började på Peab. För detta vill jag tacka gänget på block Bro.

 

(Syntolkning: På bilden genomförs en gemensam lunchgrillning med kollegor från block Bro i varselkläder.)

Mattis Lilja
FS6