Lena Sjöstrand ny projektledare för traineeprogrammet

Välkommen Lena! Du har just börjat arbeta som projektledare för Framtidens Samhällsbyggare (från omgång 5). Hur går dina tankar om det?

Jag tycker att det ska bli oerhört kul och jag känner mig priviligierad att få jobba med ett så viktigt och unikt traineeprogram för en expansiv bransch och i den tid vi befinner oss i.

Att få fortsätta förvalta men också utveckla programmet tillsammans med alla de medverkande organisationerna ser jag mycket fram emot. Jag har de senaste åren arbetat med fokus på strategisk kompetensförsörjning i olika former så detta erbjuder en ny dimension för mig.

 

Vilka områden kommer du att ansvara för?

Ann-Katrine Engström kommer att fortsätta som processledare och vara ansvarig för utbildningen för traineerna, vilket känns tryggt och bra. Jag tar över ansvaret av projektledningen, kommunikationen tillsammans med CMB och de praktiska frågorna ut mot de medverkande företagen och kommunerna tillsammans med min kollega Andréa Kihl.

 

Nu är ju hög tid för företag och organisationer som vill ha en trainee 2018–2019 att anmäla sitt intresse. Hur gör de då?

De får mer än gärna kontakta mig så berättar jag om upplägget och alla de fördelar som programmet har. Vi kommer att ha ett informationsmöte på torsdag 7 december så alla är varmt välkomna att anmäla er till Andréa (länk nedan). Det är redan flera företag och organisationer som anmält att de vill vara med nästa år.

 

Vilka är de främsta fördelarna med detta traineeprogram som du ser det? Du kommer ju in med nya fräscha ögon.

Helt klart att det är gränsöverskridande. Vilken fantastisk start traineerna får i sitt arbetsliv! De får en bred inblick i flera olika organisationer, både i den privata och offentliga sektorn. I kombinationen med utbildning i personlig utveckling och att arbeta med ett stadsutvecklingscase skapar det en unik bredd.

Jag ser också fördelen för nyckelpersoner inom de medverkande organisationerna att träffas och lära känna varandra ännu bättre då man ingår i ett gemensamt projekt. Det finns så många fördelar, jag önskar att jag själv var yngre och kunde söka…!

 

Problemlösning genom nätverkande

Problemlösning genom nätverkande

Göteborg som gemensamt byggprojekt, minibreddningar för seniora medarbetare, återkopplingsplattform i projekt - det är några av de idéer som kom fram den 24 maj när traineer från Framtidens Samhällsbyggares alla fem programomgångar träffades för en årlig nätverksträff.

Syftet med dagen var att träffas över programgränserna, nätverka och inte minst lösa gemensamma utmaningar för branschen.

 ”Nu är vi halvvägs! Den ursprungliga planen var att köra minst 10 program för att få en tillräckligt stor kritisk massa av personer som tänker annorlunda och får saker att hända i branschen”, sa Bengt Christensson, VD på CMB och grundare av traineeprogrammet.

Eva-Lena Albin från Business Region Gothenburg inledde med en framåtblick kring vad som kommer att hända i regionen närmaste 10-15 åren. Fram till år 2035 beräknas vi bli 200 000 fler i regionen och det behöver byggas 105 000 fler bostäder. I och med detta förväntas det skapas 120 000 nya arbetstillfällen.

“Det ska byggas mycket och det finns många utmaningar. Håll i era nätverk och kontakter, de är viktiga”.

 

Deltagarna delades in i grupper, med representanter från olika organisationer och programomgångar och fick tillsammans workshoppa fram lösningar på två utmaningar i branschen:

  1. Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för gränsöverskridande och helhetstänk i branschen? 
     
  2.  Vad behöver vi gemensamt göra för att skapa förutsättningar för förståelse och kommunikation mellan strategisk planering och utförare?

 

Workshopresultat

Ett förslag för att öka gränsöverskridande och helhetstänk var att skapa ett forum där Göteborgsregionen ses som ett gemensamt byggprojekt. En fysisk och digital plattform där olika aktörers roller och beroende lyfts fram för att öka förståelsen och samarbetet.

“Traineeprogrammet fungerar som ett sådant forum” sa Jonathan Granberg, fd. trainee och planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

En annan idé var ett ömsesidigt utbyte mellan organisationer, likande de breddningar som traineeprogrammet har. Det kan handla om minibreddningar, utbyten som initieras genom ex. temaluncher och mentorskap mellan organisationer.

“Att ha breddningar såsom vi har i traineeprogrammet hade varit minst lika värdefullt för mer seniora medarbetare om varit länge i branschen” sa Lina Eriksson, fd. trainee och projektledare på Lokalförvaltningen.

 

För att öka kommunikationen mellan strategisk nivå och utförarnivå var en idé att dokumentera alla beslut som fattas i ett planeringprojekt, samt alla beslut som ännu inte fattats.

“Vid varje överlämning ska det finnas en mall med ’ännu inte tagna beslut’. Informationen skall finnas tillgänglig genom hela projektet, med en tydlig spårbarhet”, sa Jakob Danckwardt Lillieström fd. trainee och arkitekt på Kjellgren Kaminsky.

En annan grupp hade ett förslag om att skapa en metod/plattform för att återkoppla i alla led vid viktiga milstolpar i projekt så att strategisk, planerings-, bygg- och förvaltningsnivå kontinuerligt får återkoppling om vad som har fungerat och inte fungerat.

 

Nätverkande inspirerar

Mohammed Daebes, Anläggningsingenjör på Peab och trainee 2016-2017 tycker att det är värdefullt att ses för en årlig nätverksdag över alla program:

“Det blir ett tillfälle att träffas och utveckla idéer med personer från andra organisationer. Jag får lyfta blicken, gå ut ur min egen roll en stund och se helheten. Jag påminns om varför jag gått programmet och om att programmet fortsätter.”

Louise Johansson, projektledare på Park-och naturförvaltningen och trainee 2015-2016 instämmer:

“Det är inspirerande att träffa andra som vill förändra och tror på en framtid som ser bättre ut. Vi får chans att diskutera frågor som inte riktigt ryms i andra forum.”

 

Nästa års nätverksdag äger rum den 29 maj 2020. Save the date!

FS1