Riksväg blir torg när höghastighetstågen tar fart

För 14 månader sedan fick traineerna i Framtidens Samhällsbyggare omgång 4 två uppdrag, ett från Trafikverket och ett från CMB: "Identifiera hur positiv stadsutveckling kan uppnås om en ny station för höghastighetsbanan placeras i ett centrumnära respektive externt läge i Borås” och  “Utmana samhällsbyggnadsbranschen och visa på nya, okventionella metoder - och hur vi kan samverka bättre!”

Den 26 oktober delade de med sig av resultatet av arbetet som genomförts under året - nya spännande tankar om hur ett samhälle som Borås kan utvecklas om vi vågar satsa på social interaktion och premiera fotgängare och cyklister framför biltrafik. Då kommer vi om 50 år ha en teknikutveckling som alltmer kompletterar behovet av fysiska förflyttningar och gränssnittet mellan människa och maskin suddas ut allt mer.

Med en centrumnära station har höghastighetsbanan blivit en väletablerad del i människors resande. Snabba drönarleveranser ersätter tidigare vägtransporter. Riksväg 40 har övergått till ett upphöjt och levande stadsstråk. Stadsnära tågtrafik blir batteridriven, säkrare, tystare och mer integrerad i staden. Den nya stationsbyggnaden blir en modern hub för nationellt , regionalt och lokalt resande.

I alternativet med ett externt stationsläge har staden planerats med bilfria zoner och en autonom busslinje som kopplar ihop hela Borås har lanserats. Sociodukter överbryggar järnvägsbarriären och grönblåa stråk genom staden gör cykelpendlingen till ett självklart val.

Här kan du läsa hela rapporten

 

FS4

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Den andra september startade den sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 15 traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att främja samverkan och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Bakom initiativet står Centrum för Management i byggsektorn (CMB) samt Göteborgsregionen (GR). Intresset för programmet har varit stort redan från start och årets antagningsprocess utgjorde inget undantag, med över 700 sökande.

Programomgång 6 startade första veckan i september och under fredagen samma vecka kickades programmet igång ordentligt med en introduktionsdag för traineerna. Projektgruppen tillika traineerna presenterades för varandra och mycket information om programmets gång förmedlades. Introduktionsdagen avslutades med middag och bowling, där Trafikkontoret slutade på en ärofylld förstaplats.

Veckan därpå anordnades ett tvådagars internat för att starta den gemensamma grupprocessen. Framöver kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta på det stadsutvecklingscase som utgör en röd tråd genom hela traineeprogrammet. Under dessa dagar finns programmets processledare på plats för att ge stöd i såväl gruppens som den personliga utvecklingen.

Årets case presenterades för traineerna den 26 september av beställaren Älvstranden Utveckling AB och berör Skeppsbron. I samband med programmets avslutning den 22 oktober 2020 presenteras resultatet av casearbetet för cirka 200 nyfikna kollegor, tjänstemän, företagare m.fl.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten, Fastighetskontoret, Park och Naturförvaltningen), Partille Kommun, Peab, Västfastigheter, Wästbygg, Egnahemsbolaget, AF Gruppen samt Länsstyrelsen.

Bland traineerna som precis har startat sin resa är förväntningarna stora. Deltagande traineer är (fr. v. i bild) Sofia Norman, Matea Corkovic, Angelica Lexell, Caroline Damm, Ellen Brandt, Anna Havdelin, Sven Gross, Elisabeth Skogelind, Christian Olsson, Fatima Haioty, Mattis Lilja, Nalja Arpe, Leo Lindegård, Hanna Schön och Sebastian Ömar Törnqvist.

FS6