Riksväg blir torg när höghastighetstågen tar fart

För 14 månader sedan fick traineerna i Framtidens Samhällsbyggare omgång 4 två uppdrag, ett från Trafikverket och ett från CMB: "Identifiera hur positiv stadsutveckling kan uppnås om en ny station för höghastighetsbanan placeras i ett centrumnära respektive externt läge i Borås” och  “Utmana samhällsbyggnadsbranschen och visa på nya, okventionella metoder - och hur vi kan samverka bättre!”

Den 26 oktober delade de med sig av resultatet av arbetet som genomförts under året - nya spännande tankar om hur ett samhälle som Borås kan utvecklas om vi vågar satsa på social interaktion och premiera fotgängare och cyklister framför biltrafik. Då kommer vi om 50 år ha en teknikutveckling som alltmer kompletterar behovet av fysiska förflyttningar och gränssnittet mellan människa och maskin suddas ut allt mer.

Med en centrumnära station har höghastighetsbanan blivit en väletablerad del i människors resande. Snabba drönarleveranser ersätter tidigare vägtransporter. Riksväg 40 har övergått till ett upphöjt och levande stadsstråk. Stadsnära tågtrafik blir batteridriven, säkrare, tystare och mer integrerad i staden. Den nya stationsbyggnaden blir en modern hub för nationellt , regionalt och lokalt resande.

I alternativet med ett externt stationsläge har staden planerats med bilfria zoner och en autonom busslinje som kopplar ihop hela Borås har lanserats. Sociodukter överbryggar järnvägsbarriären och grönblåa stråk genom staden gör cykelpendlingen till ett självklart val.

Här kan du läsa hela rapporten

 

FS4

Över tusen ansökningar till Framtidens Samhällsbyggare 7

Över tusen ansökningar till Framtidens Samhällsbyggare 7

I mars stängde ansökan till programomgång 7 i Framtidens Samhällsbyggare. Jämfört med tidigare år blev det högre tryck på de utannonserade tjänsterna. Under mars kom över tusen ansökningar in till Framtidens Samhällsbyggare. Vilket är ett tecken på att samhällsbyggnadsbranschen är fortsatt attraktiv för unga påväg ut i arbetslivet.

- Det märks att Framtidens Samhällsbyggare har etablerats, framförallt regionalt där många företag, organisationer och studenter har bra koll på traineeprogrammet. Detta år har vi försökt marknadsföra programmet ännu mer nationellt för att nå ut till studenter på fler högskolor och universitet i landet. Några av våra nuvarande traineer tog dessutom själva initiativet att resa till Lund och marknadsföra programmet där! Säger Helene Stensson, projektledare för Framtidens Samhällsbyggare.

Deltagande företag och organisationer är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Egnahemsbolaget, Flodéns, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Mölndals Stad och Peab Anläggning.

Framtidens Samhällsbyggare 7 drar igång i september.

FS6