Studiebesök ProRail

Under fjärde omgången av Framtidens Samhällsbyggare fick vi traineer kontakt med ProRail som ställde upp att visa oss runt i Nederländerna. ProRail bygger och underhåller det nationella järnvägsnätet i  Nederländerna. Syftet med vårt besök var att se hur stationsområden i Nederländerna var utformade och vilka åtgärder som krävs för god stadsutveckling.

Den 15 mars besökte ProRails traineer Göteborg och Framtidens samhällsbyggare omgång fyra. Syftet med deras besök var att få en inblick i hur vi arbetar med mobilitet i vår region. ProRail har som mål att öka kapaciteten och punktligheten de kommande åren. Fram till 2040 behöver ProRail rusta upp järnvägsnätet för att klara av resenärsökning på 25-35%.

Väl på plats började vi dagen med att besöka Trafikverkets projekt Marieholmsförbindelsen. Marieholmsförbindelsen består av Södra Marieholmsbron, en ny järnvägsbro över Göta älv, och Marieholmstunneln, en ny vägtunnel under älven. I anslutning till tunneln byggs två nya trafikplatser i flera plan. Marieholmsförbindelsen ska förbättra kommunikationerna och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala delar av Göteborg.

Efter besöket hos Trafikverket tog vi oss vidare till Riksbyggen som bjöd på fika. Därefter hölls presentationer kring syftet och målet med traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare samt resultatet från vårt casearbete. ProRail presenterade sin organisation, syftet med deras besök och vilka utmaningar de står inför de kommande åren. Sist ut höll Leif Magnussons ett föredrag om infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor. Leif arbetar på Västra Götalandsregionen med miljö- och klimatstrategier.

Sista studiebesöket hölls uppe på våning 2026 där vi fick ta del av en lärorik presentation, en spännande utställning och en fantastisk utsikt över utvecklingen av Göteborgs Stad. Följande projekt presenterades Hisingsbron, Västlänken och Stadslinbanan. Dagen avslutades med en after work på Yaki-Da. Vi vill passa på och tacka som hjälpte till och tog emot ProRail och deras traineer.

 

FS4

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 6

Den andra september startade den sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. 15 traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att främja samverkan och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Bakom initiativet står Centrum för Management i byggsektorn (CMB) samt Göteborgsregionen (GR). Intresset för programmet har varit stort redan från start och årets antagningsprocess utgjorde inget undantag, med över 700 sökande.

Programomgång 6 startade första veckan i september och under fredagen samma vecka kickades programmet igång ordentligt med en introduktionsdag för traineerna. Projektgruppen tillika traineerna presenterades för varandra och mycket information om programmets gång förmedlades. Introduktionsdagen avslutades med middag och bowling, där Trafikkontoret slutade på en ärofylld förstaplats.

Veckan därpå anordnades ett tvådagars internat för att starta den gemensamma grupprocessen. Framöver kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta på det stadsutvecklingscase som utgör en röd tråd genom hela traineeprogrammet. Under dessa dagar finns programmets processledare på plats för att ge stöd i såväl gruppens som den personliga utvecklingen.

Årets case presenterades för traineerna den 26 september av beställaren Älvstranden Utveckling AB och berör Skeppsbron. I samband med programmets avslutning den 22 oktober 2020 presenteras resultatet av casearbetet för cirka 200 nyfikna kollegor, tjänstemän, företagare m.fl.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten, Fastighetskontoret, Park och Naturförvaltningen), Partille Kommun, Peab, Västfastigheter, Wästbygg, Egnahemsbolaget, AF Gruppen samt Länsstyrelsen.

Bland traineerna som precis har startat sin resa är förväntningarna stora. Deltagande traineer är (fr. v. i bild) Sofia Norman, Matea Corkovic, Angelica Lexell, Caroline Damm, Ellen Brandt, Anna Havdelin, Sven Gross, Elisabeth Skogelind, Christian Olsson, Fatima Haioty, Mattis Lilja, Nalja Arpe, Leo Lindegård, Hanna Schön och Sebastian Ömar Törnqvist.

FS6